Ristiriidat

Erilaisuus on elämämme hienoimpia asioita, joka myös kasvattaa meitä. Joskus eriävät mielipiteet tai tulkinnat johtavat kuitenkin ristiriitoihin, joiden käsittelyyn voimme tarvita erilaisia työkaluja. Jos rakentavaa työkalua ei tilanteeseen löydy, äityy ristiriita helposti riitaan. Oppaasta löytyykin tietoa erilaisista ristiriitojen ratkaisutavoista – ehkä tunnistat niistä myös itsesi.

Oppaassa pohditaan kompromissin ja yhteistyön eroja. Ristiriitojen käsittelyssä onkin tärkeää kuunnella toista osapuolta ja pyrkiä näkemään tilanne myös heidän perspektiivistään. Tämä edistää molemminpuolista ymmärrystä ja auttaa luomaan ratkaisuja, johon kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä.

Ristiriidat eivät siis ole jotain, mistä pitää pyrkiä pois, vaan tilanteita ja mahdollisuuksia syventää keskinäistä yhteyttämme.

RISTIRIIDAT-OPAS

Haluatko oppia lisää teemasta?