Järjestö

Parisuhdekeskus Kataja ry on v. 1994 perustettu poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton parisuhdetyön asiantuntija- ja kansalaisjärjestö. Tuemme pareja, vapaaehtoisia ja ammattilaisia koulutuksen, viestinnän, neuvonnan ja toiminnan keinoin.  Keskeinen työn painopiste on tukea parisuhdetta, kun perheessä on sairautta. 

Järjestämme pareille luentoja, kursseja, puhelinneuvontaa, chat-neuvontaa ja tapahtumia. Vapaaehtoisille ja ammattilasille järjestämme parisuhdeteemaisia koulutuksia, kuten valtakunnalliset Parisuhdepäivät.

Järjestön rahoitus muodostuu STEA:n myöntämästä tuesta, sekä yhdistyksen ja Kataja parisuhdepalvelut Oy:n rahoituksesta. Rahoituksesta osa on kohdennettu Tukea parisuhteeseen, kun perheessä on sairautta –toimintaan. Toiminnassa tehdään tiivistä yhteistyötä potilasjärjestöjen kanssa.