Yksilö- ja paritehtäviä parisuhteen hyvinvointiin

Ristiriidat

Yhteistyömalli ristiriitojen ratkaisemiseen 

Useissa vuorovaikutustilanteessa pyrimme vain vaikuttamaan. Toinen puoli unohtuu. On tärkeää huomioida sana vuoro: emme siis voi vaikuttaa samanaikaisesti, vaan kumpikin vuorollamme. Pitää siis valita puhujan ja kuuntelijan roolit. Kun puhuja puhuu, kuuntelija kuuntelee ymmärtääkseen mitä toinen sanoo, ei kertoakseen mitä ajattelee toisen sanomisesta.