Yksilö- ja paritehtäviä kaikille parisuhteen vahvistamisesta kiinnostuneille.

Treenaa

Puhutaan joulusta

Vaihe 1 Jos teillä on takana yhteisiä jouluja, muistele niitä. Jos odotatte ensimmäistä yhteistä jouluanne, muistelet yleensä aikuisuuden joulujasi. Täydennä mielessäsi tai paperille seuraavia virkkeitä:…