Koulutusryhmä ulkona

Solmuja parisuhteessa® -menetelmäkoulutus Helsingissä 18.1.-7.6.2022

Solmuja parisuhteessa®- menetelmä on Parisuhdekeskus Katajassa kehitetty toimintamalli suhteen kriisien selvittämiseksi. Malli perustuu tutkittuihin ja toimiviin vuorovaikutustaitoihin painottuviin menetelmiin. Lue lisää Solmuja parisuhteessa -menetelmästä.

Koulutus sisältää kahdeksan koulutuspäivää (12 opintopistettä). Koulutuksen kesto on yhteensä kuusi kuukautta. Koulutus on suunnattu kuntien, järjestöjen, seurakuntien sekä yksityisen sektorin ammattilaisille.

Koulutuksen hinta: 990e/hlö (maksun voi maksaa kolmessä erässä)

Koulutuspäivät: 18.1., 15.2., 14.-15.3., 25.-26.4., 17.5., 7.6.

Osallistujakriteerit

  • Sosiaali- ja terveysalan, kasvatusalan tai muun soveltavan alan korkeakoulututkinto tai ent. opistotason tutkinto (menetelmäkoulutus ei anna ammattipätevyyttä)
  • vähintään kahden vuoden työkokemus ihmissuhdetyöstä (ohjaus, neuvonta, terapia).
  • koulutus on suunnattu erityisesti ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään pariskuntia tai perheitä
  • koulutukseen hakeutuvalla tulee olla mahdollisuus koulutuksen aikana työskennellä ja hyödyntää menetelmää pariskunta-asiakkaiden kanssa
  • menetelmää työssään käyttävällä suositellaan olevan säännöllinen työnohjaus
  • menetelmää työssään käyttävällä suositellaan olevan mahdollisuuksien mukaan myös työyhteisön tuki

Solmuja parisuhteessa -koulutuksen suoritettuaan työntekijä saa pätevyyden käyttää menetelmää ammatillisessa tai yrittäjän tehtävässään.

Koulutuksen tavoitteet

  • oppia strukturoitu Solmuja parisuhteessa -menetelmä
  • oppia ohjaamaan parin välistä vuorovaikutusta
  • syventää ymmärrystä parisuhteen dynamiikasta
  • lisätä valmiutta auttaa parisuhdekriisissä olevaa paria

Käymme hakemukset läpi tapauskohtaisesti. Koulutukseen valitaan max 20 osallistujaa.

Hae koulutukseen seuraavasta linkistä 3.12. mennessä: https://fi.surveymonkey.com/r/solmu_helsinki2022

Comments are closed.