Parisuhteen hoito arjessa on taitolaji

Mitä läheisemmän suhteen itselleen haluaa sitä enemmän on ymmärrettävä erilaisuutta ja käytävä läpi ristiriitoja.

Parinvalintaan ja rakastumiseen liittyy mystiikkaa. Rakastumista on tutkittu ja saatu selville mm. biologisia muutoksia elimistössä. Silti kumppanin valinta ja rakastuminen juuri tiettyyn ihmiseen jää pitkälti arvoitukseksi. Kun rakastumisvaihe ”mystisine voimineen” on ohi, vaaditaan puolisoilta työtä ja taitoja, jotta rakkaus kasvaisi ja parisuhde tuottaisi iloa ja tyytyväisyyttä.

Vaikuttaa siltä, että ihminen on halukas kasvamaan ihmisenä ja kehittämään muun muassa sosiaalisia taitojaan työelämän tai muun kodin ulkopuolisen tahon niin vaatiessa. Työmenestys lisääntyy sosiaalisten taitojen lisääntyessä. Samoja taitoja tarvitaan myös parisuhteessa.

Onnellisuus parisuhteessa lisääntyy myös sosiaalisten taitojen myötä.

Ihmiset huolestuvat usein parisuhteestaan siinä vaiheessa, kun ennen niin läheiseltä tuntunut kumppani alkaa ottaa etäisyyttä ja haluta omaa tilaa. Huolestumiseen on syytäkin, sillä jos ei tässä vaiheessa aleta hoitaa rakkautta, suhde voi hiipua. Kyseessä on kuitenkin vaihe, joka kuuluu jokaiseen parisuhteeseen, ja tieto siitä auttaa suhdetta rakentumaan terveelle pohjalle. Tässä vaiheessa rakastumisen tilalle tulee rakastaminen. Rakkaus ei tule itsestään, vaan se vaatii vaivannäköä.

Vaikka puolisot ovat suhteen alussa tutustuneet toisiinsa, se ei riitä vuosiksi eteenpäin eikä sen perusteella tunne toista kokonaan. Yhä uudelleen joutuu pohtimaan, millainen tuo toinen on, mitä hän tarvitsee ja mistä hän unelmoi. On myös tarpeen tietää, millaisesta kodista hän on tullut, mitä siellä puhuttiin ja kuinka toimittiin. Jotta tieto välittyisi, on puolisoiden jaettava ajatuksia keskenään.

Tiedon lisäksi parisuhteen hoitoon tarvitaan taitoja. Osa parisuhdetaidoista on sellaisia, jotka voi omaksua lukemalla ja kuuntelemalla. Ulkopuolelta omaksutun tietotaidon muutosvoima ei kuitenkaan ole suuri. Tarvitaan taitoa puhua, kuunnella ja ymmärtää nimenomaan omaa puolisoa, ja sitä on vaikea opetella teoriassa. Konkreettiset harjoitukset ovat tällöin hyödyllisiä, ja niitä voi käydä läpi esimerkiksi parisuhdekursseilla.

Kiinalainen sananlasku sanoo: ”Kun kuulen, unohdan. Kun näen, muistan. Kun teen, ymmärrän.”

Erilaisia parisuhdekursseja järjestetään Suomessa vuosittain jo satoja, ja niille osallistuu tuhansia ihmisiä. Kursseilla parit voivat harjaantua puhumaan ja kuuntelemaan niin, että he ymmärtävät toisiaan. Toimivaa vuorovaikutusta tarvitaan erityisesti silloin, kun ratkotaan jokaisessa parisuhteessa syntyviä ristiriitoja.

Omiin tunteisiin liittyvä ymmärretyksi tulemisen kokemus on ihmistä syvästi tyydyttävä. Se on peruskokemus, jota jokainen ihminen tavoittelee enemmän tai vähemmän tietoisesti koko elämänsä ajan.

Koska jokaiseen parisuhteeseen kuuluu monenlaisia haasteita, on puolisoiden vaikea tunnistaa rajaa, jossa vaikeudet ovat kasvaneet niin suuriksi, että niiden selvittämiseksi tarvitaan ulkopuolista apua. Tutkimuksissa on todettu, että ihmiset odottavat keskimäärin kuusi vuotta, ennen kuin hakevat apua parisuhdevaikeuksiin. Ongelmia on sitä hankalampi selvittää, mitä pidemmälle tilanne on edennyt eli mitä enemmän puolisoilla on huonoja kokemuksia toisistaan.

Yksi tärkeimmistä parisuhdetaidoista on kyky säilyttää puolisoiden keskinäinen henkinen läheisyys. Henkinen läheisyys on perusta fyysiselle läheisyydelle. Mitä läheisemmän suhteen itselleen haluaa, sitä enemmän on oltava halua ymmärtää toisen erilaisuutta. Erilaisuus itsessään aiheuttaa ristiriitoja. Uskallus selvittää ristiriitoja edellyttää sitoutumista ja sitoutuminen tahtomista; jälkimmäistä taas lisäävät parisuhteessa saadut hyvät kokemukset.

Tyydyttävän ja läheisen parisuhteen rakentaminen arjessa on taitolaji. Tarvittavat taidot ovat kuitenkin saavutettavissa, ja vaivannäkö parisuhteen hyväksi palkitaan. Parisuhteen hoitoa voi verrata vaikkapa puutarhanhoitoa rakastavan ihmisen työhön. Mikä riemu, kun saa ryhtyä toimeen – ja jo työtä tehdessään nauttia siitä hyvästä, joka työstä seuraa.

Comments are closed.