Parisuhdepäivät 16.-17.11.2018 Helsingissä

Koulutustapahtuma ammattilaisille

Taustaa

Yksi Parisuhdepäivien tärkeimmistä tavoitteista on rohkaiseminen: jokainen osaa -ajattelu, jossa pyritään karsimaan turhia parisuhdeasioiden puheeksi ottamisen liittyviä pelkoja.

Mitä enemmän teemaa pohtii, sitä paremmin ymmärtää, etteivät parisuhteeseen liittyvät kysymykset ole sen kummempia kuin muutkaan ihmisen eloon liittyvät asiat.

Emme voi milloinkaan ymmärtää kaikkea, mutta voimme aina tarjota ihmiselle kokemuksen siitä, että hän on tullut kuulluksi.

Monissa järjestöissä, kunnissa ja seurakunnissa yksittäinen työntekijä saattaa olla kiinnostunut parisuhteen hoitamiseen liittyvistä kysymyksistä ja pitää parisuhdetyötä tärkeänä osana omaa työalaansa. Parisuhdepäivät kertoo 200 osallistujansa myötä, että meitä on monta.

  • Koulutuspäiviltä saat valmiuksia ohjata ja neuvoa asiakkaita parisuhdeasioissa
  • Ammattihenkilön tekemä parisuhteen hyvinvoinnin puheeksi ottaminen on tehokas tapa päästä pohtimaan parisuhdeasioita sosiaali- ja terveydenhuollon vastaanotoilla
  • Toimivassa parisuhteessa elämisen on todettu lisäävän hyvinvointia ja terveyttä

Tietoa tarvitaan aina. Ajankohtaisia kysymyksiä käsittelevät luennot antavat paljon eväitä työn arkeen. Parasta tässä kaikessa on se, että parisuhdetyössä saa syödä kuormasta. Kaikki se oppi, minkä koulutuksissa saa, muuttuu lihaksi oman kodin ja lähisuhteiden arjessa. Tiukka treeni kotona kohottaa työkuntoakin!

Koulutuspäivien taustaa

Parisuhdepäivät-koulutustapahtuma on järjestetty jo 13 kertaa.

Suomessa toimi 2000-luvun alussa useita erilaisia järjestöjä, joiden toimintaan kuului myös parisuhteiden ja perheiden hyvinvointiin liittyvät asiat. Parisuhdekeskus Katajassa ajatus yhteistyöstä ja verkostoitumisesta vaikutti erinomaiselta tavalta jakaa osaamista sekä oppia toinen toisiltaan.  Neuvottelut toimijoiden yhteisestä neuvottelupäivästä aloitettiin Väestöliiton ja Kirkkohallituksen perheasioiden kanssa vuoden 2004 aikana.

Parisuhdetyön ensimmäiset neuvottelupäivät järjestettiin 12.–13.5.2005 Kirkkohallituksen tiloissa. Päivien teemana oli tuolloin Toimiva parisuhde ja ammatillisen tuen verkostot.

Järjestävien tahojen lisäksi mukana oli edustajia jo tuolloin Sosiaali- ja terveysministeriöstä, Kuntaliitosta, STAKESista, Kiteen kaupungista, Ylöjärven seurakunnasta, Lastensuojelun keskusliitosta, Suomen kasvatus- ja perheneuvoloiden liitosta, Seksuaaliterveyden osaamiskeskuksesta, Vantaan perheasiain neuvottelukeskuksesta, Mannerheimin lastensuojeluliitosta, Ensi- ja turvakotien liitosta, Pelastakaa lapset ry:stä, Sexposta, Suomen mielenterveysseurasta ja Jyväskylän yliopiston perhetutkimuskeskuksesta.

Ensimmäinen tapahtuma oli erittäin onnistunut ja Parisuhdepäivien järjestämistä päätettiin jatkaa. Suunnittelutiimiin liittyivät Parisuhdekeskus Katajan, Väestöliiton ja Kirkkohallituksen lisäksi Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Lastensuojelun keskusliitto sekä Ensi- ja turvakotien liitto. Tapahtuman kohderyhmää laajennettiin koskemaan myös Perhe-hankkeen kuntien työntekijöitä. Tämän jälkeen vuosien myötä parisuhdetyön yhteistyöverkosto on laajentunut asteittain, nyt mukana on jo peräti 18 valtakunnallista järjestöä.

Verkostoitumispäivistä koulutuspäiviin

Vuosien varrella palautetta Parisuhdepäiville osallistuneilta on kerätty lähes kaikesta – aina ilmoittautumisjärjestelyistä jokaiseen yksittäiseen luentoon saakka. Palaute on ollut kokonaisuudessaan erinomaisen hyvää, yli 4 (asteikolla 1-5). Vaikka tyytyväisyys tapahtumaan on ollut ilmeistä, alkuvuosien palautteessa tuli esille, että ohjelmaan sisältynyt verkostoituminen ja ryhmätyöt koettiin osin myös väsyttävänä: Parisuhdepäivien alkuvuosina tarve saada mahdollisimman paljon informaatiota parisuhteeseen liittyvistä kysymyksistä koettiin niin suurena, että muuhun käytetty aika tuntui turhauttavalta.

Viime vuosien Parisuhdepäivillä tutustuminen, verkostoituminen ja pienryhmätyöskentely ovat olleet sivuroolissa: saadun palautteen perusteella on vahvistettu nimenomaan koulutuksellista sisältöä ja tarjottu erilaisia näkökulmia parisuhdetyön laajaan kenttään kulloisenkin teeman puitteissa.

Nyt aika on jälleen kypsä yhdessä tekemisen kulttuurin ja pop-up -henkisen toiminnan lisääntymisen myötä tuoda ohjelmaan takaisin  työpajaosuus: Kuluvana vuonna molemmissa iltapäivissä on työpajaosuus, jossa mahdollistuu kokemuksellinen oppiminen.

Verkostoitumista ei ole erikseen nostettu osaksi ohjelmaa, mutta sitä onneksi tapahtuu joka kerta – ohjelmaan sisältyvät yhteiset ruokailut, parisuhdetyön yhteistyöverkoston esittelypöydät, käytäväkeskustelut ja lyhyet porinat luentojen jälkeen varmistavat, ettei päiviltä tarvitse poistua tältäkään osin tyhjin käsin.

Jo pelkkä tieto siitä, että näin suuri joukko ihmisiä on kiinnostunut parisuhteiden vahvistamisesta ja ennaltaehkäisevästä työstä, auttaa monia jaksamaan työnsä arjessa.

Tervetuloa mukaan Parisuhdepäiville 2018!

tiimi

Sari Liljeström
Parisuhdekeskus Katajan kouluttaja, joka vastaa Parisuhdepäivien sisällöstä yhdessä Katajan tiimin ja parisuhdetyön yhteistyöverkoston kanssa.