Pariterapiaan kannattaa hakeutua jos voitte pariskuntana huonosti ja esimerkiksi läheisyys on kadonnut. Pariterapiasta voi löytyä apua kun keskinäisessä vuorovaikutuksessa on haasteita – ja kun huomataan, että omat työkalut eivät riitä: esimerkiksi kun suhteen toinen osapuoli kokee ettei tule ymmärretyksi tai kun ongelmanratkaisutilanteet eivät toimi.

Videolla aiheeseen johdattaa Kirsi Heikinheimo, Suomen pariterapiayhdistyksen puheenjohtaja, psykoterapeutti, pari-, perhe- ja seksuaaliterapeutti (kesto 0:51) :

Mitä pariterapiassa tapahtuu? Miten terapiaan hakeudutaan?

Katso Kirsi Heikinheimon haastattelu kokonaisuudessaan Minduun sivuilta ja tutustu tarkemmin siihen, mitä pariterapia tarkoittaa ja mitä siellä käytännössä tapahtuu.

Heikinheimo vakuuttaa, että pariterapiasta on hyötyä. Näin on myös parisuhteen päättyessä eroon, sillä on tärkeää, ettei ongelmatilanteita kanneta seuraavaan suhteeseen. Virheiden analysoimisen kautta surut ja katkeruudet voidaan paketoida, voidaan ottaa oppia ja mennä hyvillä eväillä seuraavaan suhteeseen. Pariterapian on osoitettu tuottavan tuloksia muun muassa masennuksen hoidossa ja uskottomuuskriiseissä. Heikinheimon mukaan sekä tutkimuksen että kliinisen työn perusteella voidaan todeta, että pariterapia kannattaa.

Kun olet kiinnostunut henkilökohtaisen ongelman työstämisestä terapiassa, kannattaa tutustua myös Psykoterapian abc -tietopakettiin, josta löydät tietoa terapiaan hakeutumisesta ja eri puolella Suomea palveluja tarjoavista terapeuteista sekä mm. sopivan terapianmuodon ja psykoterapeutin valitsemisesta.

Entä mitä tarkoittaa perheterapia ja kenelle se sopii?

Perheterapian tavoitteena on lisätä yhteistä ymmärrystä siitä, mitä perheenjäsenten välisessä vuorovaikutuksessa tapahtuu. Asiakas ja asiakkaat otetaan huomioon sekä yksilöinä että osana perhettä ja lähipiiriä. Yksilön hyvinvointi vaikuttaa koko perheeseen ja perheen hyvinvointi yksilöön.

Perheenjäsenten oma historia välittyy sukupolvesta toiseen vuorovaikutuksessa. Eletty elämä on nähtävissä nykyhetken voimavaroina tai mahdollisina ongelmina. Perheterapiassa löydetään uusia merkitysyhteyksiä ja uusia tapoja toimia läheisissä suhteissa. Se antaa mahdollisuuden ymmärtää myös vanhempien kasvuperheistä perittyjen vuorovaikutusmallien vaikutusta ja lisää vapautta luoda tuoreita suhteessa olemisen tapoja. Perheterapia tarjoaa mahdollisuuden jokaisen perheenjäsenen kokemuksen kuulemiseen.

Milloin perheterapiaan?

Perheterapiaan hakeudutaan perheen vanhemmuuteen, lasten kasvuun ja kehitykseen ja perheen ja parisuhteen kriiseihin liittyvissä tilanteissa. Perheterapiasta on apua silloin kun perheen vuorovaikutuksessa on ongelmia tai kun jonkun perheenjäsenen tilanne kuormittaa koko perhettä.

Perheterapian asiakkaana voivat olla yksittäiset perheenjäsenet, koko perhe tai tarvittaessa perheen elämään vaikuttavat muut läheiset.

Perheterapeutin tapaamisen voi varata kuka tahansa ja sopia esimerkiksi muutamasta arviointitapaamisista. Pidempi perheterapia kestää yleensä 1- 3 vuotta. Perheterapiaan on mahdollista saada myös Kelan kuntoutuspsykoterapian tuki. Tätä tukea haetaan psykiatrin lausunnolla työkykyä ylläpitävänä kuntoutuksena.

Perheterapia on yleisin psykoterapiamuoto Suomessa ja koulutetut perheterapeutit työskentelevät sekä julkisella sektorilla että yksityisinä ammatinharjoittajina.

Onko perheterapiasta minulle hyötyä?

Katso Minduun tuottama video, jossa Eira Tikkanen, VE perheterapeutti, kouluttaja ja työnohjaaja kertoo mitä hyötyä on perheterapiasta (kesto 2:08).

Millaista muuta apua on tarjolla parisuhdeasioihin?

Parisuhdeasioihin on tarjolla monenlaista apua eri elämäntilanteissa – hae rohkeasti apua ja kysy lisätietoja. Parisuhdekeskus Katajan Palvelukartta sisältää kootusti tietoa erilaisista palveluista, auttavista palvelunumeroista ja lisätiedonlähteistä. Voit myös aina olla meihin suoraan yhteydessä.