Yksissä eteenpäin tehtäväkirja sekä normaali

Lataa maksuton parisuhdeopas ja tehtäväkirja

Nämä parisuhdemateriaalit on tehty osana Keski-Suomen ELY-keskuksen tukemaa Yksissä-hanketta, jonka tarkoituksena
on tukea ja vahvistaa maaseudun ihmissuhteiden hyvinvointia. Hanke vastaa ajankohtaiseen, kohderyhmien sekä eri toimijoiden esiin nostamaan tarpeeseen maalla asuvien parisuhteiden tukemisesta, sekä yksinäisyyden vähentämisestä. Opas ja tehtäväkirja sopivat kuitenkin kaikille luettavaksi ja tehtäväksi!

Hankkeen päätoteuttajana toimii JAMK ja osatoteuttajana Parisuhdekeskus Kataja ry. Yksissä- hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä
eri palveluntarjoajien, työterveyden, perhekeskusten ja yhdistysten kanssa ja luodaan edellytyksiä eri palveluntarjoajien tiiviille yhteistyölle.

Comments are closed.