Parisuhdekeskus Katajan Sateenkaariparit -hanke (RAY 2014-2016), Sateenkaariperheet, Seta

Esitysmateriaalit (katso pdf klikkaamalla otsikkoa):

Oma sukupuoli ja suuntautuminen voimavaraksi
Maarit Huuska, Transtukipisteen johtava sosiaalityöntekijä ja perheterapeutti Maarit Huuska
Jokaisella on sukupuoli ja suuntautuminen. Mitä oma kasvuhistoria ja itsetuntemus merkitsee asiakaskohtaamisissa? Miten ammattiauttajan työssä oma sisäinen kokemus sukupuolesta ja suuntautumisesta – ehkä moninaisena ja elämän aikana muuttuvana - voi olla voimavara. Olit sitten binaari tai et, hlbtiq tai hetero ja cis.

Jännitteinen biseksuaalisuus parisuhdepuheessa
Annukka Lahti, väitöskirjatutkija, Jyväskylän yliopisto
Julkisessa keskustelussa samaa sukupuolta olevien avioliitoista ollut lähes näkymätöntä, että monilla ihmisillä on elämänsä aikana haluja, romanttisia tunteita ja suhteita eri sukupuoliin. Biseksuaalisuuteen liitetään kulttuurisesti oletuksia yliseksuaalisuudesta ja promiskuiteettisuudesta, eikä sitä pidetä yhtä pysyvänä identiteettinä kuin homo- ja heteroseksuaalisuutta. Tarkastelen puheenvuorossani, miten nämä käsitykset vaikuttavat biseksuaalien ja heidän kumppaneidensa suhteissa. Mitä bi-naisten ja kumppaneiden kokemukset opettavat nykyparisuhteissa elämisestä?

Yhdenvertaisuus
Anna Moring, projektipäällikkö, Monimuotoiset perheet
Miltä yhdenvertaisuus tuntuu? Miten ihminen kohdataan yhdenvertaisesti? Miltä tuntuu, kun yhdenvertaisuus puuttuu? Ihmisellä, jota ei ole koskaan syrjitty, ei usein myöskään ole kokemusta yhdenvertaisuudesta. Oma asema yhdenvertaisena ei yksinkertaisesti ole juolahtanut hänen mieleensä, koska se on niin itsestään selvä. Puheenvuoro herättelee kuulijoita yhdenvertaisuuden kokemukseen ja haastaa pohtimaan omaa ammatillista asemaansa yhdenvertaisuuden kannalta.

Parintajuinen ammattilainen – miten huomioin parisuhteiden moninaisuutta osana arkipäivän hoitotyötä?
Janna Rantala, pari- ja perhepsykoterapeutti
Vaikka parisuhde vaikuttaa monin tavoin psyykkiseen ja fyysiseen terveyteemme, se nousee harvoin keskustelun aiheeksi terveydenhuollossa asioidessa. Miten, miksi ja milloin ammattilainen voi ottaa puheeksi parisuhteen? Miten huomioida suhteiden moninaisuus, kuten sateenkaariparit? Ja kuinka korjata tilanne, jos ehti jo mokata …?