Solmuja parisuhteessa® 2006-2010

Solmuja parisuhteessa® -projektissa tähdättiin kriisiparien auttamiseen. Projekti alkoi vuonna 2006 ja sille haettiin jatkoa syksyllä 2008. Kataja sai projektille RAY:n jatkorahoituksen. Projekti päättyi vuonna 2010.

Sivun lopussa Solmuja parisuhteessa® -projektin loppuraportti pdf-muodossa

Solmuja parisuhteessa -projektin päämääränä on, että kriisissä olevilla pariskunnilla on aikaisempaa parempi mahdollisuus saada apua kriisiinsä. Projektissa pyritään kohti kyseistä päämäärää Solmuja parisuhteessa -toiminnan avulla. Tarkoituksena on täydentää maamme parisuhdepalveluita niin, että yhä useampaa kriisiparia voidaan auttaa.

Vuonna 2006 projektissa aloitettiin Solmuja parisuhteessa -ryhmänohjaajien koulutus ja Solmuja parisuhteessa -kurssit vertaisryhmille. Tämä toiminta levisi laajalle ja jatkuu edelleen.

Vuonna 2009 käynnistettiin uutena toimintamuotona Solmuja parisuhteessa -parisuhdeneuvojien koulutusta ja Solmuja parisuhteessa -parisuhdeneuvontaa yksittäisille pareille. Ensimmäinen parisuhdeneuvoja-koulutus starttasi Tampereella jo viime vuoden puolella ja ensimmäiset parit ovat jo päässeet näiden neuvojaopiskelijoiden avun piiriin.
Solmuja parisuhteessa® -kurssi

Katajan saamien tietojen mukaan Solmuja parisuhteessa -kursseja on järjestetty vuosien 2006-2008 aikana yhteensä 97 kappaletta. Lisäksi kursseja järjestettiin hankkeen pilottivaiheessa, vuosina 2002-2005, 18 kappaletta. Yhteensä Solmuja parisuhteessa -kursseja on siis järjestetty nyt 115 kappaletta.

Vuonna 2008 kursseja järjestettiin yhdistyksen tapahtumakalenterin mukaan 22:lla eri paikkakunnalla. Solmuja parisuhteessa -kurssipaikkakuntia olivat tuolloin ainakin: (Etelä-Suomen lääni) Espoo, Forssa, Helsinki, Hyvinkää, Hämeenlinna, Kerava, Nurmijärvi, Pori, Tuusula, Vantaa, (Länsi-Suomen lääni) Jyväskylä, Kullaa, Laihia, Lempäälä, Seinäjoki, Tampere, Ylöjärvi, (Itä-Suomen lääni) Joensuu, Mikkeli, Outokumpu, Pyhäselkä, (Oulun lääni) Kajaani.

Solmuja parisuhteessa -kursseille osallistui vuosina 2006-2008  776 henkilöä, eli 388 pariskuntaa. Lisäksi kursseille osallistui hankkeen pilottivaiheessa, vuosina 2002–2005, 72 pariskuntaa, 144 henkilöä. Yhteensä Solmuja parisuhteessa -kursseille osallistui projektin aikana 920 henkilöä, 460 pariskuntaa.

Solmuja parisuhteessa -kurssille osallistuneet ovat olleet hyvin tyytyväisiä -kurssiin. Tyytyväisimpiä kurssilaiset ovat olleet vertaistoiminnan tarjoamaan apuun kriisissä. Kurssi kokonaisuutena on koettu hyväksi – erinomaiseksi ja kurssin tarjoama apu tavoitteiden saavuttamisessa kohtalaiseksi – hyväksi. Lisäksi lähes – täysin samaa mieltä ollaan oltu siitä, että vertaistoiminnasta on apua kriisissä.

Solmuja parisuhteessa® -ryhmänohjaajakoulutus

Solmuja parisuhteessa -ryhmänohjaajakoulutuksia on järjestettiin vuosien 2006-2008 aikana yhteensä 9 kappaletta. Ne toteutuivat 6:lla eri paikkakunnalla. Kahdet ohjaajakoulutukset järjestettiin sekä Jyväskylässä, Tampereella että Helsingissä. Oulussa, Joensuussa ja Turussa ohjaajakoulutuksia oli kussakin yksi. Solmuja parisuhteessa -projektin aikana koulutettiin 102 Solmuja parisuhteessa -ryhmänohjaajaa.

Solmuja parisuhteessa -ryhmänohjaajakoulutukseen osallistuneet ovat olleet hyvin tyytyväisiä saamaansa koulutukseen. Tyytyväisimpiä ohjaajat ovat olleet koulutuksen tavoitteiden saavuttamiseen. Koulutus kokonaisuutena on koettu hyväksi – erinomaiseksi, koulutuksessa käytettyjen työtapojen on koettu tarjonneen apua oppimisessa melko paljon – paljon, koulutuksen tavoitteiden saavuttamisesta on oltu melko – täysin samaa mieltä ja koulutuksen käytännönjärjestelyt on koettu hyviksi – erinomaisiksi.

Solmuja-parisuhteessa-projektin-loppuraportti