Matka jatkuu 1997-1999

Matka jatkuu oli valtakunnallinen parisuhdetta tukeva projekti, jossa tavoitteena oli:

  • asenteiden muuttuminen suomalaisessa kulttuurissa siten, että parisuhteen hoitaminen koetaan luonnollisena asiana
  • tietoa parisuhteesta on tarjolla eri medioissa
  • tapahtumiin ja ryhmiin osallistuminen lisääntyy
  • yksilöillä ja pareilla on tietoa parisuhteen terapia- ja rikastuttamismahdollisuuksista sekä niiden toteuttajatahoista

Projektissa kehitettiin ja toteutettiin parisuhdetapahtumia, joihin osallistujilla on mahdollisimman matala kynnys osallistua. Taphtumien ajatuksena oli ikään kuin portaat – tapahtumien sisällöt syvenevät askel askeleelta.

Projektissa järjestettiin:

  • Ilta rakkaudelle -konsertteja, joka sisältää vain vähän parisuhdeasiaa
  • Luentoja teemoista: puhuminen ja kuunteleminen, suhteen mahdollisuudet, tunteet seksuaalinen läheisyys ja vanhemmuus
  • Syvemmälle -iltoja vuorovaikutukseen, arkirakkauteen, tunteiden tunnistamiseen ja käsittelemiseen, seksuaalisen läheisyyden rikastamiseen ja vanhemmuuden tehtäviin