KATAJA 2004-2007

Kaksin, tasavertaisena, jakamassa elämää

Katajan projekti vuosina 2004-2007 suuntasi toimintansa vahvistavan parisuhdetoiminnan lisäämiseen ja kehittämiseen.

Päätavoitteena oli tutkimusta ja omia kokemuksiamme hyväksikäyttäen luoda, kehittää, kokeilla ja harjoittaa erilaisia työmenetelmiä parisuhteen tueksi. Näitä menetelmiä käytetään sekä parisuhteiden vahvistamiseksi että kriiseissä olevien suhteiden auttamiseksi.
Maassamme käytävän keskustelun – ja tehtyjen tutkimusten pohjalta voidaan todeta, että parisuhdetta pidetään tärkeänä. Perhe- ja siihen liittyvät arvot ovat ensimmäisellä sijalla lähes kaikkien puheissa. Kokemuksemme mukaan puheissa ja toiminnassa on selvä ristiriita. Silloin kun tulee aika laittaa näitä arvoja käytäntöön esimerkiksi ajankäyttöön liittyvissä valinnoissa, on perhe se, mikä ensiksi häviää. Kyse on usein myös siitä, ettei perhettä elätetä hyvillä arvoilla.

Usein puuttuu myös asiallista tietoa. Asiat yritetään vaieta kuoliaiksi, sillä seurauksella, että pahoinvointi lisääntyy. Avoimen ja rehellisen vuorovaikutuksen turvin voimme lisätä hyvinvointia ratkaisevasti. Emme ole rummuttamassa jatkuvan auvoisan elämän puolesta, vaan tahdomme muistuttaa siitä, että elämään kuuluu monia värejä. Kiireen keskellä ei useinkaan näe kuin pienen osan siitä, mitä ympärillä todellisuudessa on.

Projekti toteutettiin viidellä tasolla:

  • tiedotus
  • parisuhdekurssit
  • koulutus
  • materiaalin tuottaminen
  • tutkiva, kehittävä ja kokeileva työ

Tavoitteenamme oli, että projektin päätyttyä parit tietävät mahdollisuudesta hoitaa parisuhdettaan. Parisuhteen hoitaminen ei enää kuulosta oudolta. Sosiaali- ja terveydenalan ammattilaiset pitävät tärkeänä parisuhteeseen liittyviin asioihin tarttumista. Yritykset ja työterveyshuollon toimipisteet näkevät kuinka paljon kestävä ja turvallinen parisuhde vaikuttaa ihmisen työpanokseen. Kuntien – ja valtion päättäjät ovat valmiita tuomaan oman panoksensa ihmisen tärkeimmän ihmissuhteen tukemiseksi.