ALKU 2000-2006

Elämän synnyssä on alkuvoimaa!

ALKU oli Kataja ry:n valtakunnallinen projekti vuosille 2000-2002 ja 2003-2006

Projektin tavoitteena oli neuvolan perhevalmennuksen täydentäminen sellaiseksi, että ensimmäistä lastaan odottavien vanhempien parisuhteeseen liittyviä asioita huomioidaan enemmän. Projekti on päättynyt vuoden 2006 lopussa.

Osallistuminen käytännössä

Laajennettu perhevalmennus:

Ensimmäistä lastaan odottavat parit tavoitetaan neuvoloiden perhevalmennuksissa, joiden ohjelmaan sisällytetään parisuhdevalmennusta vähintään kaksi kertaa ennen lapsen syntymää. Perhevalmennuksia pitävät tehtävään koulutettu vapaaehtoispari yhdessä terveydenhoitajan kanssa. Kokoontumiskerrat sisältävät tietoa, ryhmän kiinteyttä lisääviä osioita sekä pienimuotoista parisuhdetyöskentelyä.

Perhevalmennus jatkuu n. 2kk lapsen syntymän jälkeen 2-3 kertaa, aiheina synnytyskokemusten jakaminen, äidiksi/ isäksi syntyminen, ensikokemukset vanhempana olemisesta, parisuhde ja sen muuttuminen, seksuaalisuus, ajankäyttö sekä työnjako perheessä. Samat aiheet kuin ennen synnytystä, mutta nyt niistä on jo omaa kokemusta.

Parisuhteen kannalta ensimmäisen lapsen odotus ei yleensä ole kriittistä aikaa. Perheet kuitenkin tavoitetaan parhaiten silloin. Lisäksi on nimenomaan tärkeää tavoittaa heidät jo ennen kriittistä ajankohtaa. On tärkeää luoda heihin kontakti silloin ja saada siemen itämään pahan päivän varalle.Jos kriisi myöhemmin yllättää, ehkä muistuu mieleen perhevalmennuksessa saatu tieto: tämän ei tarvitse olla suhteen loppu, jotain on tehtävissä.

Projektin perimmäinen tavoite onkin saada aikaan pieni muistijälki miesten ja naisten mieleen: mihin ottaa yhteyttä silloin, kun omat keinot eivät riitä.

Lue lisää ALKU-projektin loppuraportista!

ALKU-Loppuraportti