Parisuhdekeskus Katajan toimintaa linjaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Lisäksi hallitukseen valitaan kaksi varajäsentä vuosittain.

Esittelemme alla sinulle Parisuhdekeskus Katajan hallituksen vuonna 2019.

 

Anne Karhola
Puheenjohtaja (seksuaali- ja parineuvoja) 050 522 0620

Miten Kataja on tullut sinulle tutuksi?

Tutustuin Katajaan ilmoittautuessani Solmuja parisuhteessa ryhmänohjaajakoulutukseen.

Mikä Katajan toiminnassa on erityisesti sinulle tärkeää?

Vahvistava parisuhdetyö, joka ei ole ideologisesti sitoutunutta.
Kriisityössä tuo ei terapeuttinen ote, joka Solmu-metodissa on.
Parisuhdepäivät ovat tärkeä koko Suomen koulutustapahtuma.

Mikä sinut on saanut kiinnostumaan parisuhdetyöstä?

Oikeastaan lähdin ihan aluksi parisuhdetyöhön liittyäkseni seurakuntamme kotiryhmään ja näin sain miehenikin mukaan tällaiseen ryhmään. Siitä asia alkoi enemmän kiinnostamaan ja oppi myös huomaamaan vahvistavan työn hyvän vaikutuksen.

Jarmo Holttinen
FM

Miten Kataja on tullut sinulle tutuksi?

Totesimme vaimoni Lenin kanssa heti suhteemme alussa 13 vuotta sitten, että välttääksemme ensimmäisten liittojemme pahimmat virheet opettelemme tarvittavat taidot. Kävimme Rikasta minua- ja vuorovaikutustaitojen kurssit, ja innostuimme opiskelemaan itsekin ohjaajiksi. Tällä rintamalla olemme toistaiseksi pitkällä tauolla.

Mikä Katajan toiminnassa on erityisesti sinulle tärkeää?

Toimin Miessakeissa eroryhmäohjaajana. Eräs päättyneiden liittojen ongelmista on lähes aina ollut kumppanin huomioimisen puute ja vuorovaikutustaidottomuus. Kataja tarjotkoon näihin asiantuntemustaan ennaltaehkäisevästi niin kauan ja laajalti, että ryhmistäni loppuvat osallistujat...

Mikä sinut on saanut kiinnostumaan parisuhdetyöstä?

Omat kokemukset: olen itse voinut kehittyä kumppanina Katajan avulla, ja haluan olla tukemassa tämän mahdollistamista muillekin miehille.

Killi Jokila
Päiväkodin johtaja, kouluttaja, parisuhdeneuvoja, pariterapeutti 050 3710 352

Miten Kataja on tullut sinulle tutuksi?

Olen osallistunut Katajan koulutukseen ja sitä kautta löytänyt Katajan nettisivut. Parisuhdepäiville olen osallistunut useana vuonna.

Mikä Katajan toiminnassa on erityisesti sinulle tärkeää?

Parisuhteiden hyvinvoinnin tukeminen ennakoivasti ja ehkäisevästi kuin myös solmujen aukaisussa pareja auttaen.

Mikä sinut on saanut kiinnostumaan parisuhdetyöstä?

Oma kokemus siitä, että hyvääkin suhdetta voi parantaa.

Terhi Lahdensalo
Diakoni/sosionomi, Solmuja parisuhteessa -neuvoja, Parisuhteen Palikat kouluttaja 050 3653 987

Miten Kataja on tullut sinulle tutuksi?

Tulin tutuksi Katajan kanssa kouluttautuessani Solmuja parisuhteessa - parineuvojaksi sekä Parisuhteen Palikat toiminnan äärellä. Läheisemmät "sinunkaupat" Katajan kanssa solmin, kun minua pyydettiin mukaan Katajan hallitukseen nelisen vuotta sitten.

Mikä Katajan toiminnassa on erityisesti sinulle tärkeää?

Arvostan Katajan asiantuntijuutta ja monisäikeistä osaamista parien ja perheiden kysymyksissä. Kyky muuntautua ja silti säilyttää kiintopiste syntyjuuriinsa on minusta Katajassa arvokasta. Kataja tekee monitahoista työtä sitoutuneella ja sydämellisellä asenteella parien ja sitä kautta koko perheen hyvinvoinnin äärellä, se on minusta erittäin tärkeää ja kunnioitettavaa. Tärkeää on myös vertaisohjaajien ja laajan vapaaehtoisverkoston arvostaminen ja kumppanuus osana Katajan suurta työkenttää ja asiantuntijuutta.

Mikä sinut on saanut kiinnostumaan parisuhdetyöstä?

Nuorena tuoreena vaimona, 17 vuotta sitten, kiinnostus oman parisuhteeni hoitamisesta ja sitä kautta syntynyt ymmärrys siitä, että omaan suhteeseen voi vaikuttaa ja, että siinä voi kasvaa ja kehittyä, sai minut myöhemmin innostumaan myös parisuhdeosaamisen lisäämisestä ja kehittämisestä osaksi omaa työtäni. Tiedon ja ymmärryksen kasvaessa innostus on vain lisääntynyt, tämä työ kasvattaa minua jatkuvasti kohti pieneksi suostumista, pois "tietämisestä". Ymmärrys siitä, että jokainen suhde on ainutlaatuinen, erityinen ja silti, kaikissa meissä on samankaltaisuutta, perustarpeinemme olemme yhtä.

Petri Meripaasi
Vertaisohjaaja 045 2229 680

Miten Kataja on tullut sinulle tutuksi?

Kurssille osallistumisen kautta.

Mikä Katajan toiminnassa on erityisesti sinulle tärkeää?

Ihmisten auttaminen.

Mikä sinut on saanut kiinnostumaan parisuhdetyöstä?

Parisuhteen hyvinvoinnin merkitys perheille ja yksilöille.

Seppo Viljamaa
Perhe- ja paripsykoterapeutti, sielunhoidon asiantuntija (Kirkkohallitus) 040 1638 200

Miten Kataja on tullut sinulle tutuksi?

Olen perheneuvojana ja pariterapeuttina seurannut Kataja ry.n toimintaa ja ehdottanut asiakkailleni osallistumista Katajan parisuhdetapahtumiin ja leireille.

Mikä Katajan toiminnassa on erityisesti sinulle tärkeää?

Täydentää ja avartaa hyvällä tavalla muiden järjestöjen tarjoamia parisuhdepalveluja.

Mikä sinut on saanut kiinnostumaan parisuhdetyöstä?

Olen toiminut päätoimisena perheneuvojana 9 vuotta.

Hanna Kinnunen
YTM, pariterapeutti, Solmuja parisuhteessa -neuvoja +358 45 125 3911

Miten Kataja on tullut sinulle tutuksi?

Tutustuin Katajaan yli kymmenen vuotta sitten toimiessani projektipäällikkönä hankkeessa, joka kehitti toimintaa kansainvälisille pareille ja perheille. Sen jälkeen Kataja on ehtinyt tulla niin tutuksi kuin läheiseksikin monin eri tavoin. Olen esimerkiksi kouluttautunut Solmuja parisuhteessa -neuvojaksi, ollut monena vuonna mukana toteuttamassa Parisuhdepäiviä ja puhunut parisuhteen vuorovaikutuksesta yhteisessä parisuhdetapahtumassa Katajan kanssa.

Mikä Katajan toiminnassa on erityisesti sinulle tärkeää?

Kataja on tehnyt parisuhdetyötä tunnetuksi ja madaltanut kynnystä puhua parisuhdeasioista sekä osallistua erilaisiin parisuhdetta tukeviin tapahtumiin. Katajan toiminta on myös rohkeaa, iloista, idearikasta ja inklusiivista!

Mikä sinut on saanut kiinnostumaan parisuhdetyöstä?

Olen ollut kiinnostunut psykologiasta, sekä vuorovaikutus- ja tunnetaidoista niin kauan kuin muistan. Omakohtaisesti olen kokenut kuinka tärkeitä ja merkityksellisiä hyvät vuorovaikutus- ja tunnetaidot ovat: taidoista on hyötyä itselle, ne auttavat työelämässä ja ystävyyssuhteissa, ja ennen kaikkea ne luovat kestävän pohjan onnelliselle parisuhteelle. Mukaan parisuhdetyöhön lähdin omien oivallusten, sekä oman kokemukseni ja opintojen pohjalta. Pariterapeuttina toimiminen on ollut antoisaa ja palkitsevaa, eivätkä oivallukset koskaan lopu siinä työssä.

Reijo Tuori
Varajäsen, Hallintotieteiden maisteri (HM), eläkkeellä 050 5447 642

Miten Kataja on tullut sinulle tutuksi?

Alkututustuminen tapahtui Rikasta minua kurssilla. Siitä innostuneena kouluttauduimme vaimoni kanssa tuon kurssin vertaisohjaajiksi. Myöhemmin kävimme myös Vuorovaikutustaidot parissuhteessa -kurssin ja kouluttauduimme myös siihen vertaisohjaaksi. Kurssien ohjaamisen lisäksi olen osallistunut yhdistyksen työskentelyyn useampia vuosis

Mikä Katajan toiminnassa on erityisesti sinulle tärkeää?

Toiminta on asiantuntevaa ja koskettaa kaikenlaisia pareja. Kursseilta saa käytännön tietoa ja sitä harjoitellaan positiivisessa hengessä.

Näen myös vertaisohjaajien käytön todella merkittävänä ja toimivana

Mikä sinut on saanut kiinnostumaan parisuhdetyöstä?

Alun perin kiinnostus on lähtenyt oman parisuhteen hoitamisesta ja saadusta hyvästä opista, jota haluaisi jakaa myös muille.

Anneli Komi
Varajäsen, Yrittäjä 045 1220 142

Miten Kataja on tullut sinulle tutuksi?

Ensin netistä etsiessäni tietoutta parisuhteen hoitamisesta ja myöhemmin Sipoon Suomalaisen seurakunnan parisuhdeluennoilta.

Mikä Katajan toiminnassa on erityisesti sinulle tärkeää?

Parisuhdetietouden välittäminen eteenpäin kaikkien saataville. Työkalujen tarjoaminen parien kanssa työskenteleville.

Mikä sinut on saanut kiinnostumaan parisuhdetyöstä?

Oma kokemus siitä, miten paljon parisuhteeseen voikaan vaikuttaa itse pienien tekojen myötä.