solmu-1024x576-1

Hae Solmuja parisuhteessa® -menetelmäkoulutukseen

Solmuja parisuhteessa® -menetelmä on Parisuhdekeskus Katajan kehittämä malli suhteen kriisien selvittämiseksi. Solmuja parisuhteessa -neuvojia on koulutettu jo yli kymmenen vuoden ajan. Sadat terapeutit, perhetyöntekijät, diakonit, sosiaalityöntekijät jne. auttavat pareja selvittämään asioitaan tämän strukturoidun menetelmän avulla.

Malli perustuu tutkittuihin ja toimiviin vuorovaikutustaitoihin painottuviin menetelmiin. Työskentelyssä käsiteltävää asiaa (parisuhteen solmua) tarkastellaan koko tietoisuutta hyväksi käyttäen. Kumpikin parisuhteen osapuoli miettii ja puhuu asiaan liittyvistä menneistä tapahtumista, tunteistaan, kehon reaktioistaan ja omista tulkinnoistaan, arvoistaan ja tarpeistaan.

Solmuja parisuhteessa – menetelmäkoulutus sisältää kahdeksan lähiopetuspäivää sekä itsenäistä opiskelua. Koulutuksen kesto on yhteensä n. puoli vuotta ja 10 op. Osallistujat ohjaavat koulutuksen aikana harjoitusparille menetelmän mukaisen prosessin.

Koulutus on suunnattu kuntien, järjestöjen, seurakuntien sekä yksityisen sektorin ammattilaisille, jotka täyttävät seuraavat kriteerit:

 • Solmuja parisuhteessa -menetelmäkoulutus on strukturoitu menetelmäkoulutus sosiaali- ja terveysalan, kasvatusalan tai muun soveltavan alan ammattihenkilöstölle, jolla on opisto- tai korkeakoulututkinto. Menetelmäkoulutus ei anna ammattipätevyyttä.
 • Solmuja parisuhteessa menetelmäkoulutus on suunnattu erityisesti seurakuntien, kuntien, järjestöjen sekä yksityisen sektorin ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään pariskuntia tai perheitä.
 • Menetelmäkoulutus soveltuu ammattilaiselle, jolla on vähintään kahden vuoden työkokemus ihmissuhdetyöstä.
 • Solmuja parisuhteessa -koulutuksen suoritettuaan työntekijä saa pätevyyden käyttää menetelmää ammatillisessa tai yrittäjän tehtävässään.
 • Solmuja parisuhteessa -menetelmäkoulutukseen hakeutuvalla tulee olla mahdollisuus koulutuksen aikana työskennellä ja hyödyntää menetelmää tapaamiensa pariskunta-asiakkaidensa kanssa.
 • Solmuja parisuhteessa -menetelmää työssään käyttävällä suositellaan olevan säännöllinen työnohjaus.
 • Solmuja parisuhteessa -menetelmää työssään käyttävällä suositellaan olevan mahdollisuuksien mukaan myös työyhteisön tuki.

Hakemukset koulutukseen käsitellään tapauskohtaisesti.

Koulutuksen tavoitteet:

 • oppia strukturoitu Solmuja parisuhteessa -menetelmä
 • oppia ohjaamaan parin välistä vuorovaikutusta
 • syventää ymmärrystä parisuhteen dynamiikasta
 • lisätä valmiutta auttaa parisuhdekriisissä olevaa ihmistä

Seuraavat koulutukset 

Solmuja parisuhteessa® -neuvojakoulutus 12.1.-8.5.2021 HELSINKI

Solmuja parisuhteessa® -neuvojakoulutus 20.5.-14.12.2021 TAMPERE

Palautetta menetelmästä/koulutuksesta

 • stukturoitu, selkeä, luotettava ja laadukas
 • selkeät teemat, jotka tuottavat tuloksia
 • kouluttajat ammattitaitoisia ja lämminhenkisiä. Ryhmän moniammatillisuus näkyi hienosti keskusteluissa
 • todella hyvä koulutusrakenne kun teoria ja käytäntö yhdistyivät niin sujuvasti

Comments are closed.