Tyytymättömyyden kolkuttaessa ovella

♥ yksin tai yhdessä
♥ treenaa suhteen voimavaroja ja itsetuntemusta
♥ 30 min yksin ja 30 min yhdessä

Treenaa

Parisuhde alkaa helposti vaikuttaa huonolta, jos yksi osa-alue ei toimi. Ihmisen mieli toimii niin, että sen kuuluukin kiinnittyä asioihin, joihin toivoo muutosta. Parisuhteen kannalta se on huonompi juttu: monet hyvät ja toimivat asiat jäävät huomiotta, ajatusten pyöriessä siinä, mikä ei toimi.

Alla on listattu 12 erilaista asiaa, jotka koskettavat elämääsi ja parisuhdettasi.

 • Yhteinen ilo: kyky pitää hauskaa yhdessä, leikki ja rentoutuminen
 • Ristiriitatilanteet: erilaisuuden ja eri tarpeiden kohtaaminen ja taidot ratkaista ristiriitoja
 • Tunteet ja tunnetaidot: tunnekokemukset, puhuminen ja kuunteleminen ja tunteiden säätely
 • Älyllinen yhteys: toisen ajattelutavan ymmärtäminen ja kunnioittaminen
 • Luovuus eri muodoissaan
 • Kotitöiden ja muiden yhteisten tehtävien suorittaminen
 • Puhuminen ja kuunteleminen: laatu ja määrä
 • Kauneuselämysten jakaminen: kulttuuri, luonto
 • Seksuaalisuus: kosketus ja virittyminen
 • Henkinen ja hengellinen elämä: perimmäisten kysymysten kunnioittaminen (uskonto)
 • Äkilliset kriisitilanteet: mitä meille tapahtuu silloin?
 • Tuki ja empatia: toisen tukeminen ongelmien, vaikeuksien ja kipujen keskellä

 

1. Mieti ensin jokaisen asian kohdalla kahdesta eri näkökulmasta

 • Mihin olet tyytyväinen tällä alueella?
 • Mitä muutosta toivot tässä asiassa?

2. Käytyäsi kaikki kohdat läpi katso sitä hyvää, mitä sinulla on jo. Tutkaile myös muutostoiveitasi

 • Mitkä asiat ovat sellaisia, mihin voit vaikuttaa? Mitä aiot tehdä niille?
 • Miten suhtaudut niihin, mihin et koe voivasi vaikuttaa?

3. Kerro näistä ajatuksistasi jossain kohtaa kumppanillesi tai jos myös kumppanisi osallistuu tehtävän tekemiseen, kertokaa toisillenne, mitä ajattelitte miettiessänne näitä.

Verratkaa vastauksianne ja kiinnittäkää huomiota:

 • suurimpiin tyytyväisyyksiin
 • suurimpiin muutostarpeisiin
 • siihen, missä muutostarpeenne olivat samanlaisia

Samankaltaisesta muutostarpeesta voi sitten siirtyä toimintasuunnitelman tekemiseen… ehkäpä lähdette ratkomaan yhdessä jotain tiettyä kipupistettä – tai päätätte ryhtyä entisestäänkin vahvistamaan jotain hyvää suhteessanne. Jos treenin myötä löysitte yhteisen muutostarpeen, mutta lähtötilanne vaikuttaa ristiriidalta, kurkkaa olisiko yhteistyömalli ristiriitojen ratkaisuun sopiva sovellettavaksi tilanteeseen.

Avainsanat: