Tyytymättömyyden kolkuttaessa ovella

♥ yksin tai yhdessä
♥ treenaa suhteen voimavaroja ja itsetuntemusta
♥ 30 min yksin ja 30 min yhdessä

Parisuhde alkaa helposti vaikuttaa huonolta, jos yksi osa-alue ei toimi. Ihmisen mieli toimii niin, että sen kuulukin kiinnittyä asioihin, joihin toivoo muutosta. Parisuhteen kannalta se on huono juttu. Monet hyvät ja toimivat asiat jäävät huomiotta, ajatusten pyöriessä siinä, mikä ei toimi.

Alla on listattu 12 erilaista asiaa, jotka koskettavat elämääsi ja parisuhdettasi. Katso listaa ja mieti jokaisen kohdalla asiaa kahdesta eri näkökulmasta:
• Mihin olet tyytyväinen tällä alueella
• Mitä muutosta toivot tässä asiassa

Käytyäsi kaikki kohdat läpi katso sitä hyvää, mitä sinulla jo. Tutkaile myös muutostoiveitasi: mitkä asiat ovat sellaisia, mihin voit vaikuttaa? Mitä aiot tehdä niille? Miten suhtaudut niihin, mihin et koe voivasi vaikuttaa? Kerro näistä ajatuksistasi jossain kohtaa kumppanillesi.

Jos myös kumppanisi osallistuu tehtävän tekemiseen, kertokaa toisillenne, mitä ajattelitte miettiessänne näitä.
Verratkaa vastauksianne ja kiinnittäkää huomiota:
• suurimpiin tyytyväisyyksiin
• suurimpiin muutostarpeisiin
• siihen, missä muutostarpeenne olivat samanlaisia

Samankaltaisesta muutostarpeesta voi sitten siirtyä toimintasuunnitelman tekemiseen…

 

Yhteinen ilo: kyky pitää hauskaa yhdessä. Leikki ja rentoutuminen

Ristiriitatilanteet: erilaisuuden ja eri tarpeiden kohtaaminen ja taidot ratkaista ristiriitoja

Tunteet ja tunnetaidot: tunnekokemukset, puhuminen ja kuunteleminen ja tunteiden säätely

Älyllinen yhteys: toisen ajattelutavan ymmärtäminen ja kunnioittaminen

Luovuus

Kotitöiden ja muiden yhteisten tehtävien suorittaminen

Puhuminen ja kuunteleminen: laatu ja määrä

Kauneuselämysten jakaminen: kulttuuri, luonto

Seksuaalisuus: kosketus ja virittyminen

Henkinen ja hengellinen elämä: perimmäisten kysymysten kunnioittaminen (uskonto)

Äkilliset kriisitilanteet: mitä meille tapahtuu silloin?

Tuki ja empatia: toisen tukeminen ongelmien, vaikeuksien ja kipujen keskellä

Avainsanat:

Aiheeseen liittyvät artikkelit