Tyytymättömyyden kokemusten realisointia

Parisuhde alkaa helposti vaikuttaa huonolta, jos yksi osa-alue ei toimi. Ihmisen mieli toimii niin, että sen kuulukin kiinnittyä asioihin, joihin toivoo muutosta.

Parisuhteen kannalta se on kuitenkin huono juttu. Monet hyvät ja toimivat asiat jäävät huomiotta, ajatusten pyöriessä siinä, mikä ei toimi.

Voit auttaa asiakastasi erittelemään parisuhteen eri osa-alueita ja kuulostelemaan hänen mahdollista tyytymättömyyttään. Muistathan myös pysähtyä niiden aluiden kohdalle, joissa hän kokee tyytyväisyyttä, sillä se lisääntyy, mihin keskittyy.

Työkaluja ammattilaisille


Alla on listattu 12 erilaista asiaa, jotka koskettavat elämääsi ja parisuhdettasi.

1. Katso listaa ja mieti jokaisen kohdalla asiaa kahdesta eri näkökulmasta:
• Mihin olet tyytyväinen tällä alueella
• Mitä muutosta toivot tässä asiassa

2.Käytyäsi kaikki kohdat läpi katso sitä hyvää, mitä sinulla jo.

3.Tutkaile myös muutostoiveitasi: mitkä asiat ovat sellaisia, mihin voit vaikuttaa? Mitä aiot tehdä niille? Miten suhtaudut niihin, mihin et koe voivasi vaikuttaa? Kerro näistä ajatuksistasi jossain kohtaa kumppanillesi.

(4.Jos myös kumppanisi osallistuu tehtävän tekemiseen, kertokaa toisillenne, mitä ajattelitte miettiessänne näitä.
Verratkaa vastauksianne ja kiinnittäkää huomiota:
• suurimpiin tyytyväisyyksiin
• suurimpiin muutostarpeisiin
• siihen, missä muutostarpeenne olivat samanlaisia.)

Samankaltaisesta muutostarpeesta voikin siirtyä toimintasuunnitelman tekemiseen…

YHTEISEN ELÄMÄN ERILAISIA OSA-ALUEITA

 • Yhteinen ilo: kyky pitää hauskaa yhdessä. Leikki ja rentoutuminen
 •  Ristiriitatilanteet: erilaisuuden ja eri tarpeiden kohtaaminen ja taidot ratkaista ristiriitoja
 •  Tunteet ja tunnetaidot: tunnekokemukset, puhuminen ja kuunteleminen ja tunteiden säätely
 • Älyllinen yhteys: toisen ajattelutavan ymmärtäminen ja kunnioittaminen
 • Luovuus
 • Kotitöiden ja muiden yhteisten tehtävien suorittaminen
 • Puhuminen ja kuunteleminen: laatu ja määrä
 •  Kauneuselämysten jakaminen: kulttuuri, luonto
 • Seksuaalisuus: kosketus ja virittyminen
 • Henkinen ja hengellinen elämä: perimmäisten kysymysten kunnioittaminen (uskonto)
 • Äkilliset kriisitilanteet: mitä meille tapahtuu silloin?
 •  Tuki ja empatia: toisen tukeminen ongelmien, vaikeuksien ja kipujen keskellä
Avainsanat: