Tunnekartta apuvälineeksi tunteiden tunnistamiseen

Työkaluja ammattilaisille

Värikkään tunnekartan avulla voi opetella tunnistamaan, ilmaisemaan ja myös vastaanottamaan tunteita. Kartassa näkyvät konkreettisesti erilaiset tunteiden sävyt. Tunnekarttaa voi käyttää asiakastyössä.

Mihin perustunteeseen oloni eniten liittyy: olenko iloinen,
surullinen, pelokas vai vihainen?

Mikä tunnekartan tunnesana sopii parhaiten kuvaamaan
omaa tunnetilaani?

Ystävystyminen omien tunteiden kanssa:

Tunteiden tunnistaminen, nimeäminen, ilmaiseminen ja vastaanottaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä omalle hyvinvoinnille ja läheisille ihmissuhteille.

Vastuullinen tunteiden käsitteleminen on omien tunteiden tunnistamista ja niiden nimeämistä. Se on myös omien tunteiden arvostamista niin paljon, että kertoo tärkeille ihmisille, miltä minusta tuntuu. Toisten tunteiden arvostaminen näkyy siinä, miten ottaa vastaan ja kuuntelee, mitä he kertovat omista tunteistaan.

 

LATAA TUNNEKARTTA

Avainsanat: