Toimiva parisuhde on lapsen parhaaksi

Blogi

Moni on kuullut lausahduksen, vanhempien välinen parisuhde on lapsen koti. Veisin ajatusta hiukan pidemmälle.

Aikuisten välinen parisuhde on kahden aikuisen kasvunpaikka ja vanhempien välille lasten myötä muodostuva vanhemmuussuhde on lapsen koti. Kahden vanhemman varaan rakentuvassa perhesysteemissä aikuisten välinen kahdenkeskinen suhde toimii voimavarana vanhemmuudelle.

Sukupolvien välisen rajan säilyttäminen lapsi-vanhempi suhteissa antaa lapselle tilaa olla lapsi ja aikuinen saa oman elämänturvansa parisuhdekumppanuudesta.

Lapsen luottamus vanhempiinsa on ehdotonta ja lapsen harras toive on tulla nähdyksi sekä ennen kaikkea rakastetuksi. Samaa voi sanoa meistä aikuisista. Kaipuumme tulla nähdyksi ja rakastetuksi on syynä sille, miksi sitoudumme aikuisten väliseen kumppanuuteen parisuhdesidoksin. Parisuhdetyytyväisyys sekä aikuisten kyky ja taito toimia yhdessä vanhempina heijastuvat lapsen hyvinvointiin.

Aikuisten välisen toimintakuntoisen ja elävän parisuhteen tukeminen suojelee lasta, sillä vanhemmat siirtävät lapsilleen mallin kumppanuudesta ja tavasta, millä tavoin kohtelen toista ja tulen itse kohdelluksi läheisessä ja intiimissä ihmissuhteessani.

Parisuhteen toimintakuntoisena pitäminen edellyttää aikuisilta mahdollisuutta viettää kahdenkeskistä aikaa, jolloin olemme hetken olemassa vain toisillemme. Samalla on hyvä muistaa, että toiselle luottamuksena ja arvostuksen sekä läheisyyden osoittaminen voivat toteutua myös jokapäiväisessä arjessa sanoin ja teoin.

Puolisosuhteen kannalta on tärkeä säilyttää keskusteluyhteys kumppanin kanssa. Olla aktiivisesti kiinnostunut siitä, mitä toiselle kuuluu. Jakaa puolisolle omia ajatuksia, unelmia ja huolia ja vahvistaa näin parisuhdesidosta. Toimiva keskusteluyhteys aikuisten välillä antaa lapsille mallin aikuisten tavasta käsitellä ristiriitoja, sopia ja neuvotella asioista sekä osittaa kiinnostusta toista kohtaan.

Jos perheen aikuiset saavat toisiltaan, parisuhteeltaan, läheisyyden ja arvostuksen täyttymyksen, on helpompi tankata läsnäoloa lapsille ja toimia myös vanhemmuussuhteen tasolla yhdessä vanhempina. Parisuhteessaan hyvinvoivat aikuiset kestävät myös vanhemmuuden paineita paremmin.

Jos voin parisuhteessani olla tarvitseva ja kumppanini apuun turvautuva, niin kestän paremmin lasten kasvatuksen vaikeitakin hetkiä ja tunteita.

Lasten kannalta on tärkeätä, että vanhemmat hakevat apua mahdollisiin parisuhteessa ilmeneviin ongelmiin ja vuorovaikutuspulmiin. Parisuhdeapuun turvautuminen ei ole merkki heikkoudesta vaan sitoutumisesta. Parisuhteessa toisiinsa sitoutuneet aikuiset ovat valmiit myös yhdessä hakemaan ja vastaanottamaan apua, jos parisuhteen tila huolettaa molempia tai jompaakumpaa suhteen osapuolta. Matalan kynnyksen tukea saa Apua eroon -chatistä, Parisuhdepuhelimesta, Tukiparitoiminnasta sekä verkossa maksuttomasta toteutuvasta nettivastaanotosta.

Avainsanat:
Päivi Hietanen

Päivi Hietanen

Työni keskiössä on eron jälkeisen yhteistyövanhemmuuden sekä vanhempien välisen sovinnollisuuden edistäminen ja lapsen aseman esiin nostaminen. Erojen yleisyydestä huolimatta, on parisuhteen päättyminen yksilön kokemuksena iso elämänkriisi, jossa identiteetti, arvot ja tulevaisuuden toiveet ovat koetuksella. Eroauttamisen rinnalle tarvitsemme vankkaa parisuhdetyön osaamista ja parisuhteita tukevaa toimintaa, sillä vanhempien välisen vanhemmuussuhteen ja parisuhteen huomioiminen turvaavat myös lasten hyvinvointia perheissä.