Solmuja suhteessa -kurssi

Parisuhdekurssi

Solmuja parisuhteessa -kurssi ryhmässä

Kun suhde tuntuu erityisen vaikealta, monet kuvaavat kokemustaan puhumalla, että parisuhteessa on solmuja. Suhde on kriisissä. Alkaa mietintä sen suhteen pitäisikö valita parisuhdekurssi vai terapia. Mitä se terapia on ja milloin kannattaa hakeutua pari – tai perheterapiaan?

Solmuja parisuhteessa -kurssi auttaa sinua ymmärtämään vaikeaa parisuhdetilannettasi. Ymmärryksen kautta on helpompi tehdä ratkaisuja suhteen jatkamisen suhteen.

Siinä tilanteessa, kun yhdessä eläminen takkuilee ja alat epäillä tahtomisesi motivaatiota, on viimeistään aika osallistua Solmuja Parisuhteessa-kurssille.

Kokemukset osoittavat, että suhdevaikeudet yksinäistävät ja saattaa syntyä kokemus siitä, että vain meillä voi mennä näin huonosti. Vain me voimme sotkea asiamme tällä tavalla. Vain me voimme ajautua tällaiseen tilanteeseen. Se, että ryhmässä on teidän kahden lisäksi kolme muuta paria, joiden suhde on vaikeassa tilanteessa, mahdollistaa paljon. Solmuryhmässä on toisinaan jopa hauskaa.

Kurssi on kahdeksasta kokoontumiskerrasta koostuva strukturoitu työskentelymalli. Kokoontumiskertojen aiheet ovat:

 • Keitä me olemme? Tutustuminen ja kurssin sisältö. Miten tähän on tultu?
 • Yhteisen taipaleen tarkastelu.
 • Miltä tuntuu? Omien ja kumppanin tunteiden tunnistaminen.
 • Seksuaalisuus solmussa? Kehon viestien kuunteleminen.
 • Missä ollaan nyt? Solmutilanteen jäsentäminen.
 • Mitä tahdon? Toiveet, unelmat ja tavoitteet.
 • Miten toimitaan? Sanoista tekoihin.
 • Mitä eväitä saatiin? Yhteenveto ja palaute.

Kurssi ei ole pariterapiaa ryhmässä, vaan sen tavoitteena on antaa rakenne, jonka avulla voitte ohjatusti itse käsitellä kriisiänne ja edetä ratkaisuprosessissanne. Ohjaajat ja muut ryhmäläiset ovat apuna ja tukena prosessissa.

Tavoitteet

 • ymmärrät mistä parisuhteen solmu on syntynyt
 • opit käsittelemään sekä yhteiseen menneisyyteen, että nykyisyyteen liittyviä tunteita
 • alat tietää, mitä tahdot parisuhteen jatkon suhteen
 • kuulette toisten parien kokemuksia ja sitä kautta voimaannutte vertaistuesta
 • kurssin jälkeen teidän on helpompi puhua ja kuunnella sekä ratkoa eteen tulevia ristiriitoja
 • keskusteluyhteytenne paranee

Työskentelymenetelminä kurssilla käytetään ohjaajien alustusten lisäksi yksilötehtäviä, tehtäviä oman kumppanin kanssa, ryhmäkeskustelua sekä toiminnallisia menetelmiä. Kurssiin sisältyy Solmuja suhteessa -työkirja. Tämän kurssin ryhmäkoko on pieni, tyypillisesti 4 paria.

Solmuja suhteessa -kursseja järjestetään eri puolilla Suomea, tutustu tapahtumakalenteriimme.

 

Avainsanat: