Ristiriidan ratkaiseminen

Useissa ristiriitatilanteissa pyritään kompromissiin, jossa ristiriidan kumpikin osapuoli joutuu luopumaan joko vuorollaan tai osaltaan.

Tässä esiteteltävä Luova ristiriidan ratkaisumalli esittelee tavan ratkaista asia niin, että kumpikin voi saada jotain lisää.

Mallissa on kaksi erityisen merkittävää asiaa.
1. Siinä luotetaan, että kumppanit tahtovat oikeasti toinen toisilleen hyvää. Kun ymmärtää asian merkityksen toiselle, ei enää jankkaa samalla tavalla omia oikeuksiaan.
2. Vaikka ristiriidat syntyvätkin usein erilaisista tahdoista, tässä mallissa tahdosta ei puhuta mitään, ennen kuin ymmärretään ratkaistavan asian merkitys molemmille.

Ensin pitää valita puhujan ja kuuntelijan roolit. Kun puhuja puhuu, kuuntelija kuuntelee ymmärtääkseen mitä toinen sanoo, ei kertoakseen mitä ajattelee toisen sanomisesta. Auta kuuntelijaa tarkistamaan kuulemansa: Kuulin sinun sanovan… Tarkoititko niin? On tärkeää ymmärtää, kuinka usein ja helposti ymmärrämme toisen viestin tahtomattamme väärin. 

Voit tulostaa ohjeistuksen ja pari voi ottaa sen mukaansa kotiin. Harjoitus pareille löytyy myös tältä verkkosivustolta.

Työkaluja ammattilaisille

Yhteistyömalli ristiriitojen ratkaisemiseksi

Esimerkkinä loman viettäminen

1. Määritelkää ristiriita.

Tämä ensimmäinen vaihe on erittäin tärkeä. Aihe pitää rajata selkeästi, jotta sen käsittely onnistuu. Ristiriita aiheutuu usein erilaisesta tahdosta asian suhteen. Ristiriidan määrittelyssä nämä erilaiset tahdot pitää sivuuttaa ja nimetä aihe kuten esimerkissä: loman vietto. Tässäkin ristiriidassa on luonnollisesti taustalla kumppaneiden erilaiset lomatoiveet.

2. Lisätkää molempien ymmärrystä ristiriidasta ja sen syistä

Kumpikin kertoo vuorollaan ajatuksiaan lomasta niin, että toinen kuuntelee eikä kommentoi tai ainakaan kritisoi toisen ajatuksia. Tarkentavia kysymyksiä voi tehdä, kuten Mitä tarkoitit kun sanoit että… Ajatuksena on nyt yrittää kaikin keinoin ymmärtää ja kuunnella toisen näkökulman ristiriidasta.

Kartoittakaa molempien näkökulma ristiriitaan keskittymällä erikseen tosiasioihin, tunteisiin, kehon reaktioihin sekä ajatuksiin. Ristiriita aiheutuu usein erilaisesta tahdosta: toinen tahtoo toista ja toinen toista. Tässä mallissa tahdosta ja toiveista puhutaan vasta kohdassa kolme. Näin tahtooni saa vaikuttaa myös se, millaisia ajatuksia ja tunteita asia herättää kumppanissani.

Tosiasiat – mitä faktoja ristiriitaan liittyy (esim. loman ajankohta, paljonko on rahaa käytössä, paljonko on lomapäiviä tai missä on käyty, mitä on tehty ym.)?
Tunteet – mitä tunteita loman ajattelu ja suunnittelu herättää? Mitä tunteita nousee muistellessa edellisiä lomia? Millaisia tunteita erilaiset lomanviettotavat herättävät?
Kehon reaktiot – tunteet tuntuvat usein kehossa, esimerkiksi jännitys voi tuntua vatsakipuna tms.
Ajatukset – mitä ajattelen lomasta ja sen merkityksestä? Millaisia tulkintoja teen edellisistä lomista? Mitä ajattelen erilaisista lomanviettotavoista ja – paikoista? Mitä tarvitsen tässä kohtaa elämää?

3. Kertokaa, mitä toivotte ja tahdotte

Kertokaa toisillenne toiveenne lomasta – mitä siellä toivoisi tapahtuvan? Taas toinen kuuntelee toisen toiveet keskeyttämättä. Kertokaa myös siitä, mitä toivotte/tahdotte toiselle ja teille yhdessä.

4. Tuottakaa ratkaisuvaihtoehtoja

On tullut aika miettiä ratkaisua, huomioiden keskustelusta syntynyt ymmärrys. Ratkaisuvaihtoehdoiksi voi listata vaikka erilaisia tapoja viettää lomaa – nyt kannattaa päästää mielikuvitus valloilleen ja pitää yhteinen ideariihi!

5. Valitkaa toimintatapa

Parhaimillaan yhteistyöskentelynne tuloksena löytyy jotain uutta, mikä on molemmille ns. win-win. Eli aina ei tarvitse tyytyä kompromissiin, jossa kumpikin luopuu jostain. Millaisen toimintatavan valitsette?

6. Kokeilkaa käytännössä

Testatkaa valittua toimintaa yhdellä lomalla.

7. Arvioikaa yhdessä kokeilun jälkeen

Varatkaa loman jälkeen hetki arvioimiseen yhdessä. Mikä toimi ja mikä ei?

Avainsanat: