Tutkimus osoittaa, että yhteenkuuluvuuden tunne ja sitoutuminen lisäävät parisuhdetyytyväisyyttä

Ajankohtaista

Parisuhdekeskus Kataja toteutti verkkokyselyn 2017, jonka tavoitteena oli selvittää millaisia piirteitä suomalaiset arvostavat ja ihailevat kumppanissaan sekä millaiset asiat ennustavat parisuhdetyytyväisyyttä. Kyselyyn vastasi yhteensä 372 henkilöä.

Kyselyn tuloksia on analysoinut psykologian opiskelija Tiina Autio Jyväskylän yliopistosta ja kyselyn tuottamien tulosten äärelle kokoontui joukko parisuhdetoiminnan asiantuntijoita media-aamiaiselle 17.10.2018.

Verkkokyselyn tulokset osoittavat, että parisuhdetyytyväisyys on erittäin vahvaa parisuhteen kolmen ensimmäisen vuoden aikana ja vahvistuu uudelleen 20 yhteisen vuoden jälkeen. Parisuhdetyytyväisyyttä ennustavat erityisesti se, että kumppanin koetaan antavan voimaa arkeen, yhteenkuuluvuuden tunne, sitoutuneisuus ja toimiva vuorovaikutus.

Tutkimuksen mukaan iloa suhteeseen tuovat kokemus tiimihengestä, läheisyys, yhdessä tekeminen, yhteinen aika, ja seksi. Vastanneiden mukaan omassa puolisossa ihaninta on huolenpito, turvallisuus, hellyyden osoittaminen ja huumorintaju.

Huolta parisuhteessa tuottivat ruuhkavuodet, kotitöiden epätasainen jako, väsymys ja siitä johtuva riitely, seksittömyys ja huoli puolison terveydestä.

Johtopäätöksinä voimme todeta, että kyselyn tulokset ovat hyvin samansuuntaisia muiden viime aikoina tehtyjen vastaavien kyselyiden kanssa. Parisuhteen kehityskaaressa alkuvuosien symbioottinen romanssivaihe ihastumisen ja rakastumisen tunteineen vahvistaa yhteenkuuluvaisuutta. Parisuhteen erillistymisvaiheeseen osuu usein myös työelämän ja perhe-elämän merkittävät odotukset ja paineet. Tällöin kotitöiden jakautumisen, henkilökohtaisen hyvinvoinnin, puolisoiden yhteisen ajan, vuorovaikutustaitojen ja läheisyyden merkitys korostuu. Parisuhteen vaativissa vaiheissa työelämän joustot, turvaverkoston apu ja parisuhdetaitojen kartuttaminen antaisivat pareille mahdollisuuden pysähtyä huolehtimaan myös parisuhteensa hyvinvoinnista.

On tärkeää pohtia, millainen parisuhteen matalankynnyksen tuki tai ennaltaehkäisevä toiminta voisi vahvistaa pareja ja perheitä ruuhkavuosienkin keskellä. Erityistä tukea perheet tarvitsevat elämän äkillisissä tilanteissa. Tutkimuksessa korostui huolestuneisuus elämäntilanteesta, jolloin puoliso sairastuu. Mitkä olisivat ne sosiaali- ja terveydenhuolloin tarjoamat palvelumuodot myös näille perheille?

Verkkotutkimus osoittaa, että parisuhteen hyvinvoinnilla on tärkeä merkitys puolisoiden omaan henkilökohtaiseen hyvinvointiin, työkykyisyyteen ja koko perheen elämään. Siksi ennaltaehkäisevät ja vahvistavat parisuhdetyön muodot ovat merkittävä osa perheitä tukevaa toimintaa.

 

Liisa Välilä
Toiminnanjohtaja
Parisuhdekeskus Kataja ry  

 

Avainsanat: