Raportti: Erityislapsiperheessä parisuhdetta kuormittavat kiire ja yhteisen ajan puute

Ajankohtaista

Suomessa elää kymmeniä tuhansia erityislapsiperheitä. Lapsella voi olla esimerkiksi eriasteinen kehitysvamma, neuropsykiatrinen häiriö, aistiyliherkkyyksiä, puheen ja kielen kehityksen vaikeutta tai pitkäaikainen sairaus. Erityislasten kirjo on laaja ja monella lapsella on todettu monta eri sairautta ja sairauden oireyhtymää.

Järjestöistä koostuva Pähkinänsärkijät -verkosto toteutti erityislapsiperheiden vanhemmille kyselyn parisuhteesta ja vanhemmuudesta.

Kyselyyn vastasi 324 erityistä tukea tarvitsevan lapsen vanhempaa. Vastausten mukaan vanhemmat elävät voimavarojensa äärirajoilla, ja tukiverkostoa ei aina ole.

Kyselyyn vastanneista suurimmalla osalla on takanaan pitkä suhde; 74 % vanhemmista oli tällä hetkellä yli 10 vuotta kestäneessä parisuhteessa.

Vanhemmat ovat pääosin hyvin tai melko tyytyväisiä parisuhteeseensa. Vain vajaa kymmenes vastaajista koki parisuhteeseensa selkeää tyytymättömyyttä.

Parisuhteensa ilmapiiriä perheet pitivät olosuhteisiin nähden yleisesti melko hyvänä tai jopa ”yllättävän hyvänä”. Ilmapiiri tuntuu enimmäkseen hyvältä ja neutraalilta, vakaalta, lämpimältä ja turvalliselta. Kumppanin kanssa pystytään keskustelemaan asioista avoimesti ja monipuolisesti.

Vaikka parisuhteessa elävät vanhemmat tukevat toisiaan, niin arkea kuormittavat kuitenkin kasvatukselliset näkemyserot, kiire, yhteisen ajan puute ja lapsen hoidon kuormittavuus. Toisaalta vastaajat myös kuvasivat vaikeuksien lujittavan parin sekä koko perheen välistä rakkautta.

Linkki raporttiin

Haluamme olla tukemassa erityislasten vanhempien parisuhteita. Jos sinulla tai tutullasi on parisuhteessa huolia, niin voit soittaa parisuhdepuhelimeen maanantaisin klo 14-16. Numerossa 050 337 90 53 vastaa ammattilaisemme tarjoten tukea erilaisissa parisuhteen pulmatilanteissa.

Pähkinänsärkijät -verkostoon kuuluu seuraavat tahot: Kehitysvammaisten palvelusäätiö, Leijonaemot ry, Ensi- ja turvakotien liitto, Tampereen ensi- ja turvakoti, Parisuhdekeskus Kataja ry, Setlementti Tampere sekä Kehitysvammaisten Tukiliitto

Avainsanat: