Puhutaan joulusta

Treenaa

Vaihe 1

Jos teillä on takana yhteisiä jouluja, muistele niitä. Jos odotatte ensimmäistä yhteistä jouluanne, muistelet yleensä aikuisuuden joulujasi.

Täydennä mielessäsi tai paperille seuraavia virkkeitä:

Iloitsen joulussa siitä, kun….
Erityisesti olen pitänyt siitä, kun…
Minua ei kiinnosta…
En pidä siitä, kun…

Keskity yksityiskohtiin.

Kun olette miettineet näitä asioita kumpikin yksin, jatkakaa tahoillanne vielä seuraavaan vaiheeseen.

Vaihe 2

Seuraavaksi mieti toiveitasi ja tarpeitasi edellisen pohdinnan pohjalta. Mieti myös kumppaniasi, hänen luonnettaan ja teidän yhteistä elämäänne, perhetilannetta, taloudellista tilannetta, terveyttä ja suhteuta kaikkeen tähän toiveitasi joulun vietosta täydentämällä edellisten vastaustesi pohjalta seuraavia virkkeitä:

Toivoisin joulultamme…
Toivosin, että me…
Toivoisin, että sinä…

Huom! Tässä on tärkeää, että pysyt oikeasti realiteeteissa, asioissa jotka ovat mahdollisia teille, sinulle ja hänelle. Vältä ei-sanaa, eli älä kirjoita, että toivoisin, että sinä et…vaan muotoile virke niin, että kuvaat sitä, mitä toinen voisi tehdä. Älä jätä kertomiasi asioita käsitteellisiksi, vaan kerro mitä toinen oikeasti voisi tehdä. Esimerkiksi ei näin: Toivoisin, että sinä loisit meille joulutunnelmaa. Kerro suoraan, mitä aivan konkreettisesti toinen voisi halutessaan tehdä. Ethän myöskään toivo esimerkiksi laulutaidottomalta jouluaarian laulamista, vaan suhteuta pyyntösi kumppanisi taitoihin.

Vaihe 3

Nyt saatte lukea nämä toivelistat toisillenne. Ennen aloittamista muistuttakaa itsellenne ja toisillenne, ettei toivelistan kuuleminen tarkoita sitä, että kaikki pitää täyttää, tai että ennen on toimittu väärin. Toivelistan kuuleminen mahdollistaa kumppanin tarpeiden ymmärtämistä – ja kun kerran tahdomme tehdä toisillemme hyvää, myös toisen toiveiden täyttämistä.

Lukekaa listanne vuorotellen niin, että teette selkeän roolijaon siitä, että ensin toinen on kuuntelija ja vain toinen puhuja.

Puhuja lukee 2-3 asiaa kerrallaan listaltaan, jonka jälkeen hän keskeyttää antaen kuuntelijalle mahdollisuuden tarkistaa, mitä tämä kuuli.

Kuuntelija toistaa kuulemansa omin sanoin aloittaen jotenkin niin, että kuulin sinun sanovan…/sä sanoit äsken, että.. /sä toivot minulta, että../kuulin sun toivovan itseltäsi, että…

Vaihdetaan rooleja niin, että kuuntelijasta tulee seuraavaksi puhuja ja toistetaan edellä mainitut.

Vaihe 4

Puhukaa yhdessä harjoituksesta. Puhukaa ensin siitä, miltä tuntui muistella jouluja. Millaisin ajatuksin ja tuntein kokosit toiveita ja tarpeita? Miltä tuntui kertoa niistä kumppanille? Miltä tuntui kuunnella kumppanin tarpeita?

Vaihe 5

Tutkikaa listojanne ja etsikää niistä samanlaisia tai samansuuntaisia toiveita. Suunnitelkaa yhdessä miten yhteistoimin toimitte niin, että ainakin nämä toiveet ja tarpeet täyttyvät. Jakakaa myös vastuut toiminnan käytäntöönpanosta.

Vaihe 6
Puhukaa joulun jälkeen siitä, millaisia mahdollisia muutoksia havaitsitte. Mikä toimi ja mikä ei? Mikä esti?

 

Avainsanat: