Pariterapiaan vai parisuhdekurssille?

Monen mielessä parisuhdekurssi on terapiaa: terapeuttista se toki onkin, mutta ei terapiaa. Pariterapia on myös yksi käytetyimmistä hakusanoista, joilla Katajankin sivuille saavutaan. Tämä ei ehkä kuitenkaan vielä todista, että terapia olisi aina sitä mitä kaikki tarvitsevat – se kertonee enemmänkin siitä, kuinka parisuhteen vaikeudet koetaan suurina ja elämän perustaa horjuttavina. Niin kuuluukin olla, sillä mikään muu suhde elämässä ei ole niin tärkeä kuin elinikäiseksi tarkoitettu parisuhde.

Elämään liittyvistä vaikeuksista on tarpeen puhua jollekin. Vaikeudet voivat aiheutua suhteessa olemisesta tai erilaisista oman kasvun kysymyksistä. Asioilla on taipumus kasvaa ja muuttua hankalammaksi, kun niitä vatvoo itsekseen. Kahden välisten asioiden selvittelyssä tarvitaan usein kolmatta ja siksi puhumista olisi tärkeää jatkaa myös kodin seinien ulkopuolella. Kyseessä ei ole oman pesän likaaminen vaan enemmänkin putsaaminen. Usein parisuhdeterapia on juuri se, mitä tarvitaan.

Erilaisia terapiamuotoja on runsaasti. Pariterapia on yksilön psykologiaan ja parisuhteen dynamiikkaan perehtyneen ammattilaisen ohjaamaa terapiaa, johon osallistutaan pariskuntana. Parhaimmillaan se auttaa kriisiin ajautunutta pariskuntaa näkemään ongelmansa yhdessä ja mahdollisimman samanlaisena. Kun pariskunta on tunnistanut kriisin taustalla olevan ongelmansa ja sen syitä sekä seurauksia, he itse tekevät lopullisen päätöksen valitsemastaan tiestä. Päätös siitä erotaanko vai jatketaanko yhdessä ei ole milloinkaan terapeutin tehtävä.

Terapian lisäksi ja sen rinnalla helpotusta tilanteeseen voi saada monesta muustakin parisuhdetta vahvistavasta toiminnasta, kuten parisuhdeluennoista, parisuhdeilloista, parisuhdekursseilta ja parisuhdeneuvonnasta. Saattaa olla, että kaikki tämä toiminta kulkee monien mielessä nimellä parisuhdeterapia. Jos ongelmat ja vaikeudet eivät ole kaikenkattavia eikä hankaluuksia vielä koeta toivottomina, parisuhdekurssi tai muu vastaava toiminta voi tarjota toimivia eväitä.

Viikonlopun mittainen parisuhdekurssi ja kymmeniä tapaamiskertoja sisältävä parisuhdeterapia ovat luonnollisesti monella tapaa erilaisia tapoja hoitaa parisuhdetta. Siinä kun parisuhdeterapia pyrkii korjaamaan toimimatonta, kurssien tarkoituksena on pitää yllä toimintakykyä. Tässä välimaastossa, hieman enemmän korjaavan toiminnan puolella, on Katajassa kehitetty Solmuja suhteessa-kurssi. Kurssi on tarkkaan strukturoitu toimintamalli yhteiseen asioiden käsittelyyn ja Solmuja parisuhteessa -kurssin ohjaavat Katajassa koulutetut ammatillisesti pätevät ohjaajat.

Pariterapia ja Solmuja parisuhteessa -menetelmä tarjoavat parille mahdollisuuden kohdata toisensa tasavertaisina, ilman kriisitilanteisiin liittyviä vetäytymisiä tai hyökkäysasetelmia. Kun asiat puhutaan halki puolueettoman parisuhdeterapeutin tai – neuvojan opastuksella ja ohjaamana, kriisin taustalla olevat asiat voidaan nähdä aivan uudessa valossa. Tällöin kestävän ratkaisun tekeminen parisuhteen jatkosta on mahdollista, ilman katkeruutta, vihaa ja häpeää.

Parisuhdekurssin suurinta antia on usein vertaistuki. Kokemus siitä, ettei ole yksin ongelmiensa kanssa helpottaa: muillakin on monelaisia hankaluuksia, joista he ovat selvinneet. Kokemus siitä, että joillain muillakin menee yhtä huonosti tai jopa huonommin  kuin meillä, tuntuu usein helpottavalta tässä jatkuvaa onnea julistavassa ajassa.

Vaikeudet eivät ole merkki huonosta suhteesta. Elämän luonnolliseen kulkuun kuuluu myös vaikeuksia, jotka heijastuvat parisuhteeseen. Tämä on yhteistä meille kaikille ihmisille.

Ei kannata häkeltyä, jos termistö vaikuttaa oudolta. Parisuhdetta kannattaa aina hoitaa ja vaalia. Esittämällä kysymyksiä saat vastauksia. Olethan huomannut, että sivustoltamme löytyy chat-toiminto? Myös sen kautta voit esittää kysymyksiä erilaisista parisuhteen hoitomuodoista.

Rakkaus on taito, jota voi opetella!

Avainsanat: