Parisuhdekeskus Kataja kouluttaa uusia Solmuja parisuhteessa®-neuvojia

Ajankohtaista

Vuoden 2019 koulutus on startannut ja mukana on 17 neuvojaksi kouluttautuvaa eri puolelta Suomea.

Solmuja parisuhteessa® -neuvonta on pariskunnille tarkoitettu ristiriitojen ratkaisumenetelmä.

Menetelmässä käydään läpi suhteen historiaa ja pyritään löytämään ne asiat, jotka ovat aiheuttaneet solmujen syntymisen. Työskentelyssä keskustellaan tunteista, tarpeista ja arvoista sekä opetellaan vuorovaikutustaitoja. Tämän jälkeen ryhdytään miettimään millaisessa suhteessa pari haluaa jatkaa. Lopuksi suunnitellaan ja ideoidaan yhdessä tulevaisuutta, mitä siltä toivotaan ja konkreettisia keinoja suhteen hyvinvoinnin tueksi.

Työskentely saa erittäin hyvää palautetta asiakkailta, jotka kokevat saavansa konkreettista apua suhteen solmujen avaamiseen ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen parisuhteessa. Myös koulutetut neuvojat raportoivat hyviä kokemuksiaan, miten he ovat voineet auttaa asiakkaita Solmuja parisuhteessa -menetelmän avulla. Neuvojaksi voi kouluttautua ihmissuhdealan ammatillista taustaa omaava henkilö.

Parisuhdekeskus Katajassa on koulutettu jo satoja parineuvojia vuodesta 2006 alkaen. Solmuja parisuhteessa -projekti toteutettiin Raha-automaattiyhdistyksen tuella vuosina 2006-2010.

Etsitkö omalta alueeltasi tukea parisuhteen solmukohtiin? Lue lisää

Avainsanat: