Parisuhde jää sairauden jalkoihin

Ajankohtaista

Parisuhdekeskus Kataja toteutti syksyllä 2017 Kun puoliso sairastaa -kyselyn, johon ehti vastata lyhyessä ajassa 215 henkilöä. Vastausten perusteella parisuhdeasioissa tuen tarve koetaan merkittäväksi, kun perheessä toinen tai molemmat aikuiset sairastuvat.

Suomalainen palvelujärjestelmä epäonnistuu parisuhteen puheeksi ottamisessa

  • Kolmasosa vastanneista kertoo, ettei ole saanut tukea tai apua mistään, vaikka olisi sitä kaivannut.
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiltä tukea oli saanut vain joka kymmenes.
  • Tutkimukseen vastanneista noin puolet koki saaneensa apua ystäviltä ja kolmannes kirjallisuudesta tai verkkopalveluista.

Parisuhdekeskus Kataja pitää ensiarvoisen tärkeänä ammattilaisten parisuhdeosaamisen vahvistamista. Kataja kouluttaa vuosittain sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia mm. valtakunnallisilla Parisuhdepäivillä. Ystävien ja vertaisten tuki on kullanarvoista.

Sairastuminen ravisuttaa parisuhdetta

  • Vastaajien kokemuksen mukaan sairastuminen vaikuttaa voimakkaimmin parisuhteen seksuaalisuuteen, vuorovaikutukseen ja tunneyhteyteen.
  • Sairastuminen heijastuu merkittävästi myös kotitöiden epätasaisuuteen sekä vanhemmuuteen.
  • Sairastuminen vaikuttaa parisuhteissa monin eri tavoin: prosessi voi esimerkiksi lähentää – tai johtaa eroon.

Parisuhdekeskus Kataja tekee tiivistä yhteistyötä useiden valtakunnallisten potilasjärjestöjen kanssa. Katajan toiminta keskittyy tukemaan hyvinvointia parisuhteissa: tarjoamme Perheen parhaaksi -toimintaa erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmille ja uudessa kaikille avoimessa Parisuhdehuoltamo -tapahtumassamme la 18.11.2017 on tänä vuonna teemana erityisesti tunnetaidot ja tunneyhteyden vahvistaminen.

Kyselytuloksia esitteli 24.10.2017 median aamukahveilla pari- ja perhepsykoterapeutti Kaisa Humaljoki Parisuhdekeskus Katajasta:

”Hyväksi koettu parisuhde tukee sairastavan hoitotasapainoa ja toimintakykyä. Pienikin apu parisuhteelle nostaa perheiden elämänlaatua.”

 

Lisätiedot:

Kaisa Humaljoki, asiantuntija, psykoterapeutti, puh. 050 569 5304, kaisa.humaljoki@parisuhdekeskus.fi

Liisa Välilä, toiminnanjohtaja, psykoterapeutti, puh. 045 328 8704, liisa.valila@parisuhdekeskus.fi

Avainsanat: