”Miten voi parisuhde, kun puoliso sairastaa” – toiminnalle avustus 2018-2020

Ajankohtaista

”Miten voi parisuhde, kun puoliso sairastaa” – toiminnalle on myönnetty STEAn avustusehdotus vuosille 2018-2020. Parisuhdekeskus Kataja ja yhdeksästä potilasjärjestöstä koostuva verkosto aloittaa toiminnan keväällä 2018. Toiminnassa keskitytään tukemaan pareja, joiden parisuhdetta kuormittaa työikäisen puolison sairastaminen.

Uusi toiminta on merkittävää jatkoa Katajan Perheen parhaaksi- toiminnalle, jossa tuetaan pitkäaikaissairaiden, vammaisten ja erityislasten vanhempien parisuhdetta.

Puolison sairastuminen tai lapsen pitkäaikaissairaus, vamma tai muu erityistuen tarve tuovat haasteita ja elämänmuutoksia koko perheelle.
Perheen ja parisuhteen roolit ja tehtävät hakevat omaa paikkaansa. Parisuhde on vahva voimavara myös vaikeassa elämäntilanteessa, mutta valitettavan usein raskas elämäntilanne voi olla myös erityisen kuormittava parisuhteelle.

Sairauden mukanaan tuoma parisuhteen ja perheen kriisi haastaa myös sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan. Kriisin ja surun kohtaaminen edellyttää työntekijöiltä sensitiivisyyttä, uskallusta ja taitoja kohdata pareja ja perheitä.

Kataja kehittää yhteistyössä potilasjärjestöjen kanssa parisuhdetta vahvistavaa materiaalia ja ammattihenkilöstölle suunnattua koulutusta.
Toiminnan tavoitteena on tukea potilasjärjestöjä parisuhdetoiminnan ja – tietouden jakamiseen toiminnassaan sekä viestinnässään.

Parisuhdekeskus Kataja kehittää toimintaa yhdeksän järjestön kanssa:

ADHD-liitto
Crohn ja Colitis
Diabetesliitto
Endometrioosiyhdistys
Oulun seudun omaishoitajat
Psoriasisliitto
Reumaliitto
Sydänlapset ja -aikuiset
Äidit irti synnytysmasennuksesta Äimä

Avainsanat: