Mitä jos ammattilaista ujostuttaa puhua seksistä

Parisuhdetyö

Usein ujostuttaa, ehkä vähän nolostuttaakin – se on totta. Eikä ujostuttaminen sinänsä ole vielä oikeastaan ongelma laisinkaan. Hankalaksi seksuaalisuudesta puhuminen menee, jos tuolle tunteelle ei halua tehdä mitään, ja kuitenkin työssään kohtaa asiakkaita päivittäin.

Terveydenhuollon, sosiaalityön ja opettamisen ammattilaisilla ei juurikaan ole omissa perusopinnoissaan opetusta ihmisen seksuaalisuudesta. Ja jos onkin, taitaa se usein miten olla huolikeskeistä ja asiaan tartutaan ongelmakärki edellä. Seksuaaliterveys on keskeinen osa seksuaalista hyvinvointia ja ammattilainen saattaakin kokea olevansa jotenkin enemmän omalla mukavuusalueellaan, jos saa puhua terveydestä ja sen edistämisestä.

Monet työnantajat tukevat täydennyskoulutusta ja kannustavat työntekijöitä kartuttamaan osaamistaan myös seksologian alalla. Hankaluudeksi saattaa muodostua se, että koulutukset ovat pitkähköjä ja maksavat sen verran, että yksikön koko koulutusbudjetti saattaa kulua yhden henkilön kouluttamiseen.

Esteitä ja esteiden kaatamista

Ujostuttaminen, rahan tai ajan puute, koulutuksen vähyys tai jokin muu syy voi olla todellinen este lisäopiskelulle. Toisaalta, jos motivaatio on korkealla voi olla, että ratkaisujakin löytyy. Mikäli haluaa oppia, eikä keskeistä ole hankkia todistusta oppimisesta, pääsee pitkälle jo sillä, että perehtyy alan kirjallisuuteen. Omalla alueella saattaa myös kokoontua erilaisia opintopiirejä, jossa ajatuksiaan seksuaalisuudesta voi käydä tuulettamassa. Seksuaalisuuden puheeksi ottamisen harjoittelu voi olla hankalaa omatoimisena opiskeluna. Myöskään omia ajatuksia, arvoja tai asenteita ei pääse tuulettamaan ilman dialogia toisen ihmisen kanssa.

Seksuaalisuus haltuun

Ihan ensin kannattaa pohtia, mitä on puheeksi ottamassa. Mitä itse ajattelen seksuaalisuuden olevan? Miten ajattelen sen kuuluvan ihmisten (siis myös sinun itsesi) elämään? Mikä on seksuaalisuuden arvo ja merkitys?

Omia arvoja ja asenteita kannattaa tutkiskella ja päivittää säännöllisesti. Kovin tavallista on, että puhuttaessa seksuaalisuudesta, puhe onkin seksistä tai vain heteroyhdynnästä. Jos keskusteluun osallistuvat eivät tarkenna puheensa sisältöä, on suuri riski, että omasta mielestään samana asian äärellä olijat puhuvat tyystin eri aisoista.

Seksuaalisuuden puheeksi ottamisen alkeet

Määrittele itsellesi, mitä tarkoitat kun puhut seksuaalisuudesta, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, seksistä. Mieti millaisia sanoja käytät niistä puhuessasi. jos puheesi on epämääräistä puuttuvien sanojen vuoksi, saattaa se antaa kuva siitä, että sinun on hankala puhua seksuaalisuuteen liittyvistä asioista. Mieti käytätkö latinaa, arkikieltä vai asiakkaan käyttämiä sanoja. Seksuaalisuudesta puhumisen suurimpia ongelmia on mukavien, arkeen sopivien sanojen puute.

Päätä, että haluat oppia

Tee päätös, että haluat oppia puhumaan ja ala harjoitella. Mieti yhdessä työtovereiden kanssa, millaisia erityispiirteitä ja toisaalta samankaltaisuuksia juuri teidän yksikkönne tai työpaikkanne asiakkailla on. Miettikää yhdessä, mikä olisi seksuaalisuudesta puhuttaessa samaa kaikille ja missä kohdassa on hyvä muistaa kunkin ihmisen omat erityistarpeet.

Päätä, että puhut

Tehkää päätös, että ihmisen olemisen kaikki ulottuvuudet ovat teidän työssänne läsnä. Päätä, että et rajaa seksuaalisuutta ulkopuolelle kenenkään asiakkaasi kohdalla olipa asiakkaasi ikä, terveydentila tai elämänkatsomus mikä tahansa.  Lähde siitä, että seksuaalisuus on aina tärkeää ja olennaista. Jokainen ihminen on seksuaalinen omalla tavallaan, jokainen ihminen tarvitsee tietoa seksuaalisuudesta oman päätöksenteon tueksi. Ammattiauttaja tekee hyviä kysymyksiä ja auttaa asiakasta löytämään hyviä ja sopivia vastauksia.

Kannusta
Huomaa muutos omassa tavassa puhua ja kannusta myös työkaveriasi onnistuneista puheeksi ottamisista. Seuraa asiakkaittesi rohkaistumista seksuaalisuudesta puhumisessa ja kiitä heitä siitä, että uskalsivat kysyä seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvät kysymykset.

Tunteilla ja tunnelmalla on tapana tarttua. Päätä haluatko työssäsi kohdata rohkeasti seksuaalisia ihmisiä ja kannustaa heitä onnistumisissaan ja ratkaisujen löytämisessä. Päätä myös kiittää itseäsi pienistäkin edistysaskelista puheeksi ottamisen ja seksuaalisuudesta puhumisen jalossa taidossa.

Avainsanat:

Katriina Bildjuschkin

Olen kätilö ja seksuaalikasvattaja, joka tekee intohimoisesti työtään ihmisten seksuaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Pitkä työura on tarjonnut mahdollisuuksia seksologian ja seksuaaliterveyden edistämisen kentällä laajasti parisuhteiden ja perheiden tukemisesta väkivallan ehkäisyyn. Harrastuksena luonnossa haahuilu ja kaikenlainen taiteen ihailu.