Mistä on loma(riidat) tehty?

Blogi

Voisiko vaatimusten ja vetäytymisten liian vinhaksi käyvä piirileikki lomien aikana olla yksi syy lomia seuraaville eroille?

Kenties lomasi on jo ohi, vasta edessä tai sitä ei ole tänä vuonna ollenkaan. Joka tapauksessa, ota itsellesi hetki ja pohdi seuraavaa kysymystä:

Millaista meidän välinen vuorovaikutuksemme on juuri lomalla?

Toki parisuhteen arjen vuorovaikutustapojen pohtiminen on myös tärkeää, mutta kenties parisuhteen vuorovaikutuksen tarkastelu kannattaa aloittaa juuri lomista, avioeropiikkien (ja kenties myös muiden erojen) osuessa nimenomaan lomakausien perään.

Lomalla on mitä luultavimmin arkea enemmän aikaa myös yhteisille hetkille. Näin ollen vuorovaikutuksenkin määrä lisääntyy. Määrän lisääntyminen ei kuitenkaan takaa hyvää laatua.

Mikäli lomatoiveista keskusteleminen on jäänyt tekemättä ja loman alkaessa kumpikin havahtuu ristiriitaisiin odotuksiin, voi seurauksena olla turhautumista, ärtymystä ja riitelyä eri muodoissaan.

Lisääntynyt yhteinen aika valuu negatiivisuuden kaivoon.

Konfliktille on useita eri määritelmiä. Yksi määritelmistä (kirjasta Interpersonal conflict, Wilmot ja Hocker, 2001, sivu 41) kuuluu seuraavasti: ”Konflikti on ilmaistu kamppailu vähintään kahden toisistaan riippuvaisen osapuolen välillä, jotka omaavat ristiriitaisia tavoitteita, riittämättömiä resursseja ja riippuvuutta toisistaan tavoitteidensa saavuttamisessa.”

Konfliktin voi aiheuttaa esimerkiksi juuri ne ristiriitaiset toiveet loman ajankäytöstä ja tuon niin kovin arvokkaan ajan vähyys. Tällaisista konflikteissa voidaan kuitenkin selvitä esimerkiksi kompromissien ja joustavuuden avulla; löydetään yhdessä sellainen ratkaisu, joka mahdollistaa kummankin toiveiden täyttymisen edes osin. Joskus voi olla kuitenkin niin, että kompromissiin ei millään meinata päästä edes ”pikkuasioista” neuvotellessa tai konfliktin aiheuttaa jokin isompi ja jo pitkään jatkunut ongelma. Turhautuneisuus ja tyytymättömyys nostavat päätään ja kumppanikin alkaa vähitellen näyttäytyä yhä pahenevassa valossa.

Tyytymättömien pariskuntien viestinnässä negatiivisuus on korostunut ja positiivisuus taas vähentynyt.

Tyypillinen ja tyytymättömyyttä myös herkästi pahentava ilmiö on vaatimus ja vetäytyminen ja se voi liittyä niin parisuhteen arjen riidanaiheisiin kuin niihin syvällisempiinkin ristiriitoihin, joita jokaisessa parisuhteessa varmasti jossain vaiheessa on.

Vaatimuksen ja vetäytymisen käyttäytymispari ilmenee niin, että toinen haluaisi käsitellä jotain asiaa ja jollain tavalla ilmaisee vaatimuksen. Toinen taas reagoi tähän jollain tavalla vetäytymällä.

Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta ei välttämättä kuitenkaan ole, sillä vaatimus ei aina ilmene pää punaisena huudettuna uhkavaatimuksena ja vetäytyminen ovien paukkeen säestämänä poistumisena. Myös kokemuksissa on luultavasti eroja – toinen mieltää esittäneensä pyynnön, mutta toinen kokee sen vahvasti vaatimuksena. Vaatimuksen ja vetäytymisen käyttäytymispari voi jollain tapaa näyttäytyä niin rauhallisessa keskustelussa kuin tulisessa riidassakin.

Millaisiin asuihin vaatimus voi sitten pukeutua? Se voi asiallisen keskustelun lomassa esitetyn ehdotuksen tai rakentavan kritiikin lisäksi näyttäytyä vaikkapa keskustelun aloittamisena samasta aiheesta uudelleen ja uudelleen, tyytymättömyyden epäsuorana esiintuomisena esimerkiksi ”keneenkään kohdistumattomana” ääneen valittamisena, vihjailuna siitä miten asioiden tulisi olla tai pahimmillaan suoranaisena raivoamisena. Vetäytyminen saattaa taas varsinaisen tilanteesta poistumisen lisäksi ottaa esimerkiksi mykkäkoulun, aiheen välttelyn tai vaihtamisen, lukkoon menemisen tai lupailun eli katteettomien lupausten antamisen muodon.

Herkästi käy niin, että vaatiminen ja vetäytyminen ruokkivat toisiaan. Vetäytyminen saa aikaan entistä ponnekkaampia yrityksiä keskustella ja ne taas ajavat toisen entistä kauemmaksi.

Loman suoma aika on kuitenkin mahdollisuus paitsi riitelyyn myös omien riitelykäytäntöjen sekä vaatimisen ja vetäytymisen eri ilmenemismuotojen pohtimiseen. Voitte miettiä näitä asioita yksin tai yhdessä vaikkapa seuraavien kysymysten avulla.

– Mitä sinä pyydät kumppaniltasi?
– Mitä kumppanisi pyytää sinulta?
– Koetko, että kumppanisi on esittänyt sinulle vaatimuksia? Mitä?
– Millaisia vaatimuksia sinä olet esittänyt kumppanillesi?
– Mikä erottaa pyynnöt vaatimuksista?
– Mitkä ovat teidän suhteessanne ristiriitoja aiheuttavia asioita?
– Missä muodoissa vaatimukset näyttäytyvät suhteessanne? Entä vetäytyminen?
– Mitä tunteita vaatimukset herättävät? Entä vetäytyminen?
– Millaisia eroavaisuuksia käsityksissänne oli, jos pohditte näitä asioita yhdessä?
– Mitä keinoja voisitte kehittää, jotta vaatimuksen ja vetäytymisen ilmenemisen sijasta saisitte käsiteltyä asiat rakentavasti?

Jos havaitset tai havaitsette, että vaatimus ja vetäytyminen on vahvasti läsnä parisuhteessanne, ette keksi sen muuttamiseksi mitään keinoja tai sen taustalla on jokin sellainen asia, jonka käsitteleminen on omin päin on liian haastavaa (esimerkiksi päihdeongelma, jokin traumaattinen kokemus tai kriisi) kannattaa hakea ulkopuolista apua. Myös muunlaisten, liian kuormittavaksi koettujen riitelykäytäntöjen muuttaminen voi helpottua ulkopuolisella avulla.

 

Avainsanat:
Meri Werkkomäki

Meri Werkkomäki

Monella työmaalla tärkein rakennusaine on vuorovaikutus – niin myös parisuhteessa! Olen kehittyvä vuorovaikutuksen asiantuntija. Hyödynnän blogissani puheviestinnän alan jäsennyksiä ja näkökulmia parisuhteen erilaisten vuorovaikutusilmiöiden tarkastelemiseen. Jos haluat pohtia sitä, millainen vuorovaikuttaja olet erityisesti parisuhteen kontekstissa, hyppää mukaan kyytiin!