Luova yhteistyömalli ristiriitojen ratkaisemiseksi

Treenaa

Luova yhteistyömalli on perusteellinen tapa ratkaista ristiriitoja. Sitä voidaan soveltaa eri tavoin. Tässä mallissa sovelletaan puhumisen ja kuuntelemisen taitoja vuorotellen. Näin pyritään pitämään tila ja ilmapiiri vastaanottavaisena molempien kokemukselle.

Lataa luovan yhteistyömallin harjoitus tästä.

Avainsanat: