Kuuntele – ymmärtääksesi

Blogi

Pariterapiatyössäni joudun usein ”välittäjämieheksi” kahden tunteikkaan, lapsellisen aikuisen väliin. Joskus näyttää siltä, kuin he istuisivat hiekkalaatikossa ja heittelisivät lapioilla hiekkaa tai kuraa toistensa päälle. Sanat ryöppyävät molemmista suista yhtä aikaa. Tikarit sinkoilevat molempien sydämiin. Tappeleminen repii riekaleiksi molempien sisintä kummankaan miettimättä yhtään, mitä suu suoltaa, puhumattakaan, että kumpikaan kuuntelisi toista.

Usein annan heidän jatkaa nähdäkseni, miten riitely heillä toimii, ja sitten pysäytän sanoen: ”Joko voisimme siirtää lapset pois tästä huoneesta, ja ottaa aikuiset paikalle?”

Hämmästyttävän pienellä avulla kaksi aikuista, mikäli ovat motivoituneita työstämään parisuhteensa solmuja, pääsevät puhumaan niin, että toinen voi kuulla ja kuuntelemaan niin, että toinen voi puhua.

Pareja auttavan ei pidä pelästyä parien väittelyä tai riitelemistä, vaan oppia sen dynamiikasta kaikki, minkä pari sallii näkyvän. Puolueettomana välimiehenä pysyminen on kaiken A ja O.

Ihmisen suurimpia tarpeita sanotaan olevan kuulluksi tulemisen tarve. Puhuja puhuu, koska hänellä on asiaa. Jos hän kokee, että kuuntelija haluaa kuunnella häntä ymmärtääkseen, tulee puhujalle tunne, että on saanut tulla kuulluksi.

聽 Kiinalainen symboli sanalle ”Kuulla” sisältää, kuten suurin osa kiinalaista kirjoitusta, monta elementtiä – eli sanaa. Siinä on korva, kuningas/tärkein, sinä, silmä, yksi ja sydän.

Ajatus on siis: Kun pidän korvani auki tärkeälle viestille, katson toista silmiin ja kuuntelen sydämelläni, jotta olisimme yhtä eli ymmärtääkseni. Silloin voin oikeasti kuulla. Kiinalaisuudessa on hienoa vanhaa viisautta!

Oppia kuuntelemaan niin, että ymmärtää täysin mitä toisella on asiaa, on haasteellista. Taipumuksemme alkaa valmistella vastausta ennen kuin olemme kuunnelleet loppuun, on meille tyypillistä. Se on isoimpia esteitä kuulemiselle. Myös asenteemme: ”Olen kuullut tuon kaiken jo sata kertaa” tai tapamme keskeyttää, voivat myös estää kuulemisen.

Ainoa keino todella ymmärtää toista, on antaa hänen puhua loppuun ja kuunnella koko sydämellä. Vasta, kun olen kuunnellut loppuun ja varmistanut, että olen kuullut asian niin kuin puhuja sen on tarkoittanut, voin muodostaa kyseisestä aiheesta vastauksen tai mielipiteen.

Miten puhuja ilmaisee asiansa, on myös kuulluksi tulemiselle tärkeää ja vaikuttaa kuulijan halukkuuteen kuunnella. Jos puhuja puhuu arvostellen tai vähätellen kuulijaa, on kuulijan vaikea kuunnella. Jos puhuja viestittää sydämellään tunteistaan ja puhuu minä-viestein ja rakkautta osoittaen, on kuulijalla helpompi olla siinä ja kuunnella ymmärtääkseen.

Jos taas kuulija näyttää ilmein, elein ja sanoin halveksuntaa tai vähättelee ja arvostelee puhujaa, on puhujan hyvin vaikeaa puhua. Kommunikaation onnistumiseen tarvitaan kaksi, jotka ottavat 100% vastuun viestin ymmärtämisestä.

Parisuhteessa ei ole vain toisella vastuu asioiden selvittelyssä. Molemmilla on oma osuutensa tekemisessä – toinen puhuu, toinen kuuntelee, mutta vastuu asioiden selviämisestä on molemmilla yhtä suuri.

”On elämän mittainen matka oppia kuuntelemaan niin, että toinen haluaa puhua ja oppia puhumaan niin, että toinen haluaa kuunnella.”

Avainsanat:
Helka Silventoinen

Helka Silventoinen

Olen Aasiassa kasvanut ”Matkalaukkulapsi”. Tullessani 19 vuotiaana Suomeen, halusin ymmärtää suomalaisuutta, joka tuntui kovin vieraalta. Opiskelin myöhemmin kulttuurituntemusta ja nykyisin olen erityisesti tulkannut suomalaisuutta ulkomaalaisille ja luennoinut kulttuurimme ainutlaatuisuudesta ihmissuhdetyön ammattilaisille. - Pitkä parisuhde, pitkä parisuhdetyön historia. Erityisalana monikulttuuriset parisuhteet.