Kun sairaus kohtaa

Lue

Hyvä parisuhde – rikkautta ja voimavaroja arjessa

Parisuhde tarjoaa kahdelle ihmiselle mahdollisuuden kasvaa toisiaan kunnioittaviksi ja rakastaviksi vastuullisiksi ja toisiinsa sitoutuneiksi elämänkumppaneiksi. Tällainen huolenpito ja välittäminen kantaa niin myötä- kuin vastoinkäymisissä koko perhettä.

Parisuhde ei kuitenkaan ole itsestään selvyys, jossa oikean puolison valinta takaisi helpon ja sujuvan elämäntaipaleen. Suhde on kuin puutarha, jonka hoitaminen on jatkuva prosessi. Kuihtuneen ja kitukasvuisen puutarhan elvyttäminen uudelleen kukoistavaksi vaatii paljon rankempia toimenpiteitä kuin säännöllinen perushuolto.

Parisuhteen perushuoltoa voimme kutsua suhteen rikastuttamiseksi. Eri elämänvaiheissa kumppanit pitävät huolta itsestään, vuorovaikutuksestaan ja läheisyytensä vaalimisesta. Parisuhteen rikastuttaminen on myös suhteen vahvistamista. Vahva suhde kestää paremmin elämään ja parisuhteeseen kuuluvia vaikeuksia sekä suhteen eri vaiheet.

Parisuhteen vaiheet

Parisuhdetyytyväisyyteen vaikuttavat voimakkaasti myös puolisoiden oman elämän ikäkausimuutokset, perheen elämäntilanteet, työelämän paineet, terveydentila, sosiaalinen tuki sekä lapsuuden kotien mallit. Suhteesta johtuvat kitkat eivät kerrokaan aina puolisosta, vaan usein oman elämän tilanteesta, väsymyksestä tai paineista. Myös parisuhde pitää sisällään tiettyjä vaiheita ja ne voidaan jakaa kolmeen jaksoon: symbioosi, erillistyminen ja kumppanuus.

Suhteen alkuvaiheessa kumppanit tuntevat sulautuvansa yhteen ja kokevat löytävänsä puuttuvan puoliskonsa. Ihastumiseen ja rakastumiseen liittyy vahvoja tunteita, yhteenkuuluvaisuutta ja läheisyyttä. Kumppani on kiinnostava ja erilaisuus on rikkaus. Yhdessä on hyvä olla.

Muutamien vuosien yhdessä olon jälkeen rakastumisen huuma arkipäiväistyy. Erilaisuus aiheuttaa ristiriitoja, vuorovaikutus kaipaa harjoittelua, omat ja kumppanin tarpeet ja tunteet eivät aina kohtaa. Erillistymisen aika on kuin murrosikä, joka haastaa rakkauden tekoihin ja sitoutumisen vahvistamiseen. Tämä vaihe usein pelästyttää ja tuo mukanaan ahdistusta. Olenko valinnut väärän kumppanin? Olemmeko epäonnistuneet? On aika huoltaa ja vahvistaa suhdetta.

Kun kumppanit tutustuvat omaan erillisyyteensä ja rakentavat luottamuksellista suhdetta, asioita voidaan kohdata turvallisesti myös erilaisina. Suhteeseen löytyy uusi ja syvempi kumppanuus yhteys. Rakkauden ja läheisyyden kokemus syvenee, kun osaa ja saa olla oma itsensä.

Sairastuminen haastaa parisuhteen

Toisen puolison sairastuminen vaikuttaa monin tavoin koko parisuhteeseen. Suhde saattaa muuttua uudessa elämäntilanteessa. Sairaus ei välttämättä merkitse suhteen kriisiä vaan pari voi myös hitsautua entistä tiiviimmin yhteen. Kahta samanlaista paria ja reagointitapaa ole olemassakaan. Ihmisten lähtökohdat käsitellä asiaa vaihtelevat valtavasti. Molemmat puolisot käyvät mielessään läpi erilaisten tunteiden vuoristorataa. Kummallakin on oma käsityksensä sairaudesta, he pyrkivät sopeutumaan tilanteeseen ja selviytymään parhaaksi katsomallaan tavalla.

Puolisoiden toiminta- ja suhtautumistapoihin vaikuttavat heidän oma historiansa ja elämänkokemuksensa sekä elämäntilanteensa.

Jos suhde on ollut etäinen ja omat voimavarat vähissä, sairastuminen voi aiheuttaa suhteeseen kriisin. Mutta on pariskuntia, jotka toteavat yhdessä tosiasiat, käärivät hihat ja ryhtyvät rinnakkain rakentamaan uudenlaista arkea. Tärkeää on, että puolisot pystyvät puhumaan keskenään käytännön seikkojen lisäksi sairastumisen herättämistä kipeistäkin tunnoista kuten pettymyksestä ja peloista. Tämä voi olla vaikeaa, ellei puolisoilla ole aiemmin ollut tapana ilmaista tunteitaan.

Sairauden tuomasta elämäntilanteen muutoksesta on tärkeää puhua: on muistettava kysyä sekä itseltään että toiselta, kuinka sinä jaksat. On hyvä käydään yhdessä läpi, mikä kaikki on hyvin, mitä kumpikin toivoo ja mitä voitaisiin tehdä toisin kuin ennen.

Pidetäänhän töissäkin tiimipalavereita ja kehityskeskusteluita – miksei siis myös yhdessä elämän tärkeimmässä ihmissuhteessa, parisuhteessa.

Keskusteluyhteyden tietoinen ylläpito auttaa välttämään vaivihkaista vieraantumista. Parisuhdetta ei voi laittaa hyllylle odottamaan ja ottaa myöhemmin esiin samanlaisena kun se oli sinne laitettaessa. Sairastuessa tärkeää pitää puoliso lähellä ja läheisyyden tärkein työkalu on keskustelu.

Parhaimmillaan parisuhde on silta joka kantaa vaikeiden aikojen yli.

Suhdetta hoitamassa

Parisuhteen hoitaminen ja vahvistaminen on hyvä aloittaa silloin, kun yhdessä on hyvä ja helppo olla. Samalla kun pidän huolta suhteesta, pidän huolta itsestäni. Ensimmäinen kysymys onkin esitettävä itselleni: Mitä suhteeltani ja elämältäni toivon? Kun tunnistan omia tarpeitani ja toiveitani, olen kiinnostunut myös kumppanin tarpeista ja toiveista. Suhteen perusravintoa ovat puhuminen, kuunteleminen ja kosketus. Kun tiedän mitä kaipaan, ilmaisen odotukseni puolisolle ja kasvatan tyytyväisyyttäni. Parisuhteen hoitaminen merkitsee myös huomaavaisuutta ja arvostusta, anteeksipyytämistä ja sovinnon rakentamista.

Yhteisellä matkalla

Parisuhde ja perheen ihmissuhteet heijastuvat usein koko elämään, myös terveyteen ja työelämään. Tutkimusten mukaan hyvä parisuhde vahvistaa tyytyväisyyttä, terveyttä ja lisää elinikää. Parisuhteen hyvinvointi on myös vahva tuki lasten tasapainoiselle kasvulle ja kehitykselle. Sanotaankin, että ”lapsen koti on vanhempien suhde”. Vahva suhde tukee myös vaikeuksien, ongelmien ja kriisien keskellä. Muuttuvat elämäntilanteet haastavat pareja opettelemaan uusia ja erityisiä parisuhdetaitoja. Erityisen merkittäväksi läheiset suhteet tulevat elämän kriisitilanteissa, sairastumisen tai menetysten keskellä.

Elämää kohdanneet kriisit ja vaikeuden voivat toimia pareja ja perheitä yhdistäen, mutta vaikutus on usein myös päinvastainen. Merkittävää on se, miten avoimesti asioista, ristiriidoista ja tunteista puhutaan. Avoimuus vahvistaa luottamusta ja sitoutumista.

Monissa tilanteissa jo asioiden esille ottaminen, tunteiden sanottaminen ja kuulluksi tuleminen auttavat. Mitä enemmän parisuhteeseen asetettuja paineita ja odotuksia saadaan avattua, sitä luontevampaa on asioihin etsiä myös tukea. Tänä päivänä tukea on saatavilla kirjallisuudesta, koulutuksista, parisuhdeluennoista tai parisuhdekursseista.

 

Artikkeli on julkaistu Luuvalo-lehdessä. Luuvalo-lehti on Espoon, Helsingin ja Vantaan Reumayhdistysten sekä Helsingfors Svenska Reumaföreningin yhteinen tiedotuslehti.

 

Avainsanat: