Pohdi katseen merkitystä parisuhteessasi

Treenaa

Silmillä on usein tärkeä rooli rakastumisessa. Monen seksuaalinen virittyneisyys herää juuri sen kautta mitä näkee. Tämä harjoitus keskittyy katseeseen. Se tukee teitä tunnistamaan niitä asioita suhteessanne, joissa katseella on tärkeä rooli.

Vaihe 1
Pysähdy miettimään katseen osuutta rakastumisessasi kumppaniisi.
Mikä sinua erityisesti miellyttää kun katsot kumppaniasi?
Mieti millainen rooli katseella on seksuaalisuuteen liittyen?
Mitä muistat kumppanisi ilmaisseen sinulle, mistä hän pitää ulkoisessa olemuksessasi?
Kirjaa näitä asioita avainsanoin.

Vaihe 2
Kerro sitten kumppanillesi, mitä olet vastannut kysymyksiin.
Kuuntele vastaavasti, mitä kumppanisi kertoo samoihin kysymyksiin liittyen.
Keskustelkaa sen jälkeen, millaisia ajatuksia ja tunteita harjoitus herätti.

Avainsanat: