Itsenäisyys ja parisuhde

♥ yhdessä (myös yksin hyödyllistä)
♥ lisää itsetuntemusta, kumppanin tuntemista ja vuorovaikutusta
♥ 30-60min

Treenaa

Juhlimme 100 vuotiasta itsenäistä Suomea. Saatat olla ylpeä itsenäisyydestämme haluamatta koskaan luopua siitä. Oletko miettinyt itsenäisyyttä parisuhteessasi?

Itsenäisyyden kokemus henkilökohtaisessa elämässä ja parisuhteessa kuuluu ihmisen perustarpeisiin. Itsenäisyyden – oman tahdon ja tilan – merkitys ja sen toteuttamistavat on yksilökohtaista. Siihen vaikuttavat temperamentti, lapsuuden kokemukset ja aikuisuuden vaiheet. Nämä samat asiat vaikuttavat myös siihen, kuinka turvattomaksi tai turvalliseksi koet kumppanisi itsenäisyyden.

Jollekin itsenäisyys tarkoittaa laajaa omaa kaveripiiriä, omia harrastuksia, omaa taloutta. Toiselle itsenäisyyden kokemus voi mahdollistua suhteessa, jossa ollaan yhdessä koko ajan ja jaetaan rahat ja ajatukset. Itsenäisyyden tarve myös vaihtelee elämäntilanteiden mukaan.

Helposti käy kuitenkin niin, etteivät nämä erilaiset tarpeet, merkitykset ja elämäntilanteiden vaihtelut sujukaan aivan kitkatta, vaan syntyy ristiriitoja, väärinkäsityksiä, pettymyksiä ja turhautumisia. Siispä on puhuttava.

Vaihe 1

Piirrä ensin paperille jana, jossa toisessa päässä on täysin riippuvainen ja toisessa täysin itsenäinen. Mihin kohtaa janaa sijoitat itsesi? Mihin kumppanisi?

Huomaa! Jos teette  janaa yhdessä, tämä EI ole tosiasia-jana, vaan kertoo kummankin omasta kokemuksesta. Jos itse koet, että olet kovinkin itsenäinen ja kumppanisi piirtää sinua kuvaavan rastin enemmän riippuvuutta kuvaavaan paikkaan janaa, saatte erittäin hyvän ja tärkeän keskusteluaiheen. Mistä tämä erilainen kokemus syntyy? Hyvä, että asia tuli näkyväksi, sillä vasta nyt siihen voi vaikuttaa.

Vaihe 2

Keskustelkaa yhdessä seuraavien kysymysten pohjalta:

Kuinka koet itsenäisyytesi mahdollistumisen tässä suhteessa? Millaisia toiveita ja tarpeita sinulla on sen suhteen?

Kuinka koet kumppanisi itsenäisyyden toteutumisen? Millaisia toiveita ja tarpeita sinulla on kumppanillesi tämän suhteen? (Tässä kohtaa viimeistään on hyvä kertoa, jos kaipaat kumppaniltasi enemmän yhteistä elämää: kokemusten ja ajatusten jakamista.)

Vaihe 3

Itsenäisyyttä voi pohtia myös pariskuntana: saatteko te kaksi yhdessä päättää omista asioistanne, tehdä omat ratkaisunne? Joskus esimerkiksi puolisoiden vanhemmat saattavat määräillä, arvostella ja vaikuttaa liikaa parisuhteeseen.

Miten huolehditte parisuhteenne itsenäisyydestä?

Avainsanat: