Itsenäisyys parisuhteessa -harjoitus

Jollekin itsenäisyys tarkoittaa laajaa omaa kaveripiiriä, omia harrastuksia, omaa taloutta. Toiselle itsenäisyyden kokemus voi mahdollistua suhteessa, jossa ollaan yhdessä koko ajan ja jaetaan rahat ja ajatukset. Itsenäisyyden kokemukseen vaikuttavat temperamentti, lapsuuden kokemukset ja aikuisuuden vaiheet. Jokainen kokee sen yksilöllisesti.

Erilaiset tarpeet, merkitykset ja elämäntilanteiden vaihtelut eivät aina suju kitkatta, vaan syntyy ristiriitoja, väärinkäsityksiä, pettymyksiä ja turhautumisia. Siispä on puhuttava.

Vaihe 1

Piirtäkää kumppanin kanssa omille papereille janat, joissa toisessa päässä on täysin riippuvainen ja toisessa täysin itsenäinen. Mihin kohtaan omaa janaa sijoitat itsesi? Mihin kumppanisi?

Vaihe 2

Keskustelkaa yhdessä seuraavien kysymysten pohjalta:

Kuinka koet itsenäisyytesi mahdollistumisen tässä suhteessa? Millaisia toiveita ja tarpeita sinulla on sen suhteen?

Kuinka koet kumppanisi itsenäisyyden toteutumisen? Millaisia toiveita ja tarpeita sinulla on kumppanillesi tämän suhteen?

Vaihe 3

Itsenäisyyttä voi pohtia myös pariskuntana: saatteko te kaksi yhdessä päättää omista asioistanne, tehdä omat ratkaisunne? (Joskus suhteen ulkopuoliset henkilöt saattavat määräillä, arvostella ja vaikuttaa liikaa parisuhteeseen.)

Miten huolehditte parisuhteenne itsenäisyydestä?

Avainsanat: