Hae Solmuja parisuhteessa® -parineuvojaksi

Ajankohtaista

Solmuja parisuhteessa® -menetelmä on Parisuhdekeskus Katajan kehittämä toimintamalli suhteen kriisien selvittämiseksi. Solmuja parisuhteessa -neuvojia on koulutettu jo yli kymmenen vuoden ajan. Sadat terapeutit, perhetyöntekijät, diakonit, sosiaalityöntekijät jne. auttavat pareja selvittämään asioitaan tämän strukturoidun menetelmän avulla.

Malli perustuu tutkittuihin ja toimiviin vuorovaikutustaitoihin painottuviin menetelmiin. Työskentelyssä käsiteltävää asiaa (parisuhteen solmua) tarkastellaan koko tietoisuutta hyväksi käyttäen. Kumpikin parisuhteen osapuoli miettii ja puhuu asiaan liittyvistä menneistä tapahtumista, tunteistaan, kehon reaktioistaan ja omista tulkinnoistaan, arvoistaan ja tarpeistaan.

Solmuja parisuhteessa -neuvojakoulutus on kahdeksan koulutuspäivän menetelmäkoulutus. Kesto yhteensä n. puoli vuotta. Osallistujat ohjaavat koulutuksen aikana harjoitusparille menetelmän.

Koulutus on suunnattu kuntien, järjestöjen, seurakuntien sekä yksityisen sektorin ammattilaisille, jotka täyttävät seuraavat kriteerit:

 • kohtaavat työssään pariskuntia tai perheitä
 • sosiaali- ja terveysalan koulutus tai muu soveltuva tutkinto
 • vähintään kahden vuoden työkokemus ihmisten parissa työskentelystä tehtävissä, joiden toimenkuvaan on kuulunut esim. ohjaus-, neuvonta-, hoito-, terapia-, tai diakoniatyötä.

Hakemukset koulutukseen käsitellään tapauskohtaisesti.

Koulutuksen tavoitteet:

 • oppia strukturoitu Solmuja parisuhteessa -menetelmä
 • oppia ohjaamaan parin välistä vuorovaikutusta
 • syventää ymmärrystä parisuhteen dynamiikasta
 • lisätä valmiutta auttaa parisuhdekriisissä olevaa ihmistä

Seuraavat koulutukset 

Solmuja parisuhteessa® -neuvojakoulutus 18.8.-15.12.2020 OULU

Solmuja parisuhteessa® -neuvojakoulutus 12.1.-8.5.2021 HELSINKI

 

Palautetta menetelmästä/koulutuksesta

 • stukturoitu, selkeä, luotettava ja laadukas
 • selkeät teemat, jotka tuottavat tuloksia
 • kouluttajat ammattitaitoisia ja lämminhenkisiä. Ryhmän moniammatillisuus näkyi hienosti keskusteluissa
 • todella hyvä koulutusrakenne kun teoria ja käytäntö yhdistyivät niin sujuvasti

 

 

 

 

Avainsanat: