Hae apua ajoissa: se on perheesi ja parisuhteesi etu

PariAsiaa

Meidän kaikkien elämä on muuttunut tänä poikkeuksellisena keväänä. Elinpiirimme on kaventunut. Kun moni tekee töitä pääsääntöisesti kotoa käsin, perhe on ympärillämme koko ajan. Huoli tulevasta ja mahdollisesta terveydestä kuormittaa ja kiristää helposti perhesuhteita. Parisuhteeseen liittyvät asiat ovat ihmisille perusasioita, jotka mietityttävät. Ristiriidat haastavat pariskuntia kriittisinä aikoina. Eroa voidaan pohtia jo pienimmistäkin riidoista, kun voimavarat ovat vähissä.

Jos vanhempien parisuhteessa on jo valmiiksi ollut ristiriitoja ja vuorovaikutuksen ongelmia, jatkuva yhdessäolo ja elinpiirin kaventuminen vaikeuttavat tilannetta entisestään. Vanhempien hyvinvointi ja siihen liittyvät tekijät, kuten parisuhde, vaikuttavat myös lasten ja nuorten elämään. Jos perheen elämä on tiukilla joko psyykkisesti, fyysisesti tai taloudellisesti, vuorovaikutuksen haasteet ja ristiriidat perheessä kuormittavat lasten tilannetta edelleen.

Nämä paineet ovat heijastuneet myös Parisuhdekeskus Katajan chatissa. Chatissa asiantuntijat ovat läsnä maksutta, valtakunnallisesti, verkon välityksellä. Koronapandemian myötä chatin luonne on muuttunut entisestä palveluohjauksesta tuen tarpeen hakemiseen ja parisuhteen pulmien pohtimiseen. Parisuhdekeskus Katajan chat- keskusteluissa parisuhteen pulmia on pohtinut alkuvuoden 2020 aikana enemmän käyttäjiä kuin koko edellisenä vuotena yhteensä. Chatissa keskustelleita ovat tänä vuonna mietityttäneet erityisesti parisuhteen vuorovaikutusongelmat ja eron uhka. Parisuhdekeskus Katajan parisuhdepuhelinpalvelua laajennettiin koronakriisin myötä palvelemaan kaksi kertaa viikossa, jotta kaikki avun tarvitsijat saisivat itselleen tukea. Puhelimessa useimmin käsiteltyjä aiheita ovat parisuhdekriisi, uskottomuus ja mielenterveysongelmat. Monet chattiin yhteyttä ottaneet ovat kuitenkin kertoneet, että kokevat chatin helpompana välineenä hakea apua, kun muut perheenjäsenet ovat jatkuvasti kotona läsnä ja kuulolla.

Älä siis jää huolinesi yksin ja hae apua ajoissa! Pienet muutokset voivat nimittäin jo tehdä ihmeitä. Se on parisuhteesi ja perheesi etu. Ennaltaehkäisy on aivan olennaista parisuhdekysymyksissä myös tänä poikkeuksellisena aikana. Me kaikki olemme vastuussa siitä, kuinka kohtelemme toinen toisiamme. Ja me kaikki olemme vastuussa siitä, kuinka kohtelemme toisiamme perheen sisällä.

Parisuhteeseen liittyvistä haasteista pandemia-aikana on jo uutisoitu ja keskusteltu mediassa. Voisiko tämä kuitenkin olla kevät, joka näyttäytyy hetkenä, jolloin pyrkisimme opettelemaan uudenlaista kohtaamista perheessä? Voisiko tämä kevät näyttäytyä siis aikana, jolloin uskaltautuisimme hakea apua haasteiden jo ollessa ilmassa, eikä vaan leimahtaneina ilmiriitoina tai äkillisinä eropäätöksinä?

Suvi Laru

Kirjoittaja on psykologi, erityistason paripsykoterapeutti ja Parisuhdekeskus Kataja ry:n toiminnanjohtaja

 

Parisuhdekeskus Katajan chat 

Parisuhdekeskus Katajan parisuhdepuhelin 

Avainsanat: