Eroauttamisen merkitys parisuhdetyössä

Parisuhdetyö

Miten puhua eroauttamisen puolesta parisuhdetyön yhteydessä? Eikö tulisi puhua parisuhteiden puolesta erojen ennaltaehkäisemiseksi?

Lyhyesti kiteyttäen, eroauttamisen merkitys piilee sen väistämättömän tosiasian hyväksymisessä, että aikuiset, saadusta tai saamatta jääneestä parisuhdetuesta huolimatta, voivat suhteissaan päätyä eroratkaisuun. Eikä eroratkaisun tehneitä tulisi rankaista päätöksestään vaan tarjota apua. Erojen yleisyydestä huolimatta, moni eroaja kokee parisuhteen päättymisen epäonnistumisena.

Erokriisi voi olla ihmisen elämänvarrella yksi rankimmista kokemuksista, joka äärellä niin ammatti- kuin vertaistuen saaminen on merkittävää yksilön erosta toipumisen näkökulmasta.

Eroauttamista ei tulisikaan nähdä uhkana parisuhdetyölle tai sen arvostukselle. Eroauttaminen ei tarkoita avun hakijoiden rohkaisemista eroratkaisun tekemiseen, vaan se liittyy parisuhdetyön jatkoksi siinä vaiheessa, kun parisuhde päättyy.

Hyvän erosuhteen rakentaminen ex-kumppaniin ja suhteen päättymiseen liittyvien tunteiden käsittely tukevat niin erosta selviytymistä sekä mahdollisten uus-parisuhteiden syntymistä.

Vaikka eronhetkellä ajatus uudesta ihmissuhteesta voi tuntua kaukaiselta, niin tilastojen valossa moni solmii ensimmäisen liiton päättymisen jälkeen toisen parisuhteen muodostaen samalla usein myös uusperhesuhteita ja nämä suhteet rakentuvat aikaisempien ihmissuhdekokemusten rakennusaineista.

Merkitys piilee myös lapsissa ja heidän tulevaisuudessaan. Tulehtuneet ja konfliktiherkät suhteet aikuisten välillä heijastuvat vääjäämättömästi lapsen elämään. Pahimmillaan tilanne johtaa vuosia kestävälle riitelyn kehälle, jossa lapsen kautta kostetaan toiselle aikuiselle parisuhteen päättymiseen liittyvien käsittelemättömien tunteiden taakka.

Pettymys, syyllisyys ja häpeä ovat alati läsnä ex-puolisoiden kohtaamisissa ja kommunikaatiossa, usein tiedostamatta. Katkeruus ja viha pitävät aikuiset kiinni toisissaan, eikä irtautuminen päättyneestä suhteesta pääse todentumaan.

Eroauttaminen voi turvata hyvän erosuhteen vanhemmille, jolloin ennaltaehkäistään eroamisen kielteisiä vaikutuksia lapsen hyvinvoinnille. Lapselle olisi tärkeätä nähdä aikuisten kykenevän keskinäiseen kanssakäymiseen ja hänen asioiden hoitamiseen yhdessä, erosta huolimatta.

Eroon päätyminen ei ole helppo ratkaisu. Useimmat pohtivat päätöstä pitkän ajan, apua ja tukea ollaan valmiita vastaanottamaan eroajatusten ilmaantuessa puolisoiden väliin.

Haasteena onkin se, millä tavoin erouhan alla parisuhdetuen piiriin motivoituisivat osallistumaan suhteen molemmat osapuolet. Parisuhdetyötä tekevien ammattilaisten iso merkitys eroauttamisessa näkyykin siinä, millä tavoin asiakkaita ohjataan eroavun piiriin, yksin sekä yhdessä.

Parisuhdetyö sisältää aina ripauksen eroon päätyvien aikuisten tukemista ja siksi eroauttamisen voidaan nähdä olevan luonteva osa ihmissuhdetyötä tekevien ammattilaisten työnkuvaa.

p.s. Kuntien, järjestöjen, seurakuntien sekä yksityisen sektorin tarjoamat eropalvelut niin aikuisille kuin vanhempien eron kokeneille lapsille löytyvät kätevästi www.apuaeroon.fi sivustolta.

Avainsanat:
Päivi Hietanen

Päivi Hietanen

Työni keskiössä on eron jälkeisen yhteistyövanhemmuuden sekä vanhempien välisen sovinnollisuuden edistäminen ja lapsen aseman esiin nostaminen. Erojen yleisyydestä huolimatta, on parisuhteen päättyminen yksilön kokemuksena iso elämänkriisi, jossa identiteetti, arvot ja tulevaisuuden toiveet ovat koetuksella. Eroauttamisen rinnalle tarvitsemme vankkaa parisuhdetyön osaamista ja parisuhteita tukevaa toimintaa, sillä vanhempien välisen vanhemmuussuhteen ja parisuhteen huomioiminen turvaavat myös lasten hyvinvointia perheissä.