Presidentti Tarja Halosen tervehdys Ammatillisia kohtaamisia sateenkaaren sävyissä -seminaarissa 3.3.2017

Ajankohtaista

Parisuhde- ja perhetyön ammattilaiset kokoontuvat tänään 3.3.2017 Ammatillisia kohtaamisia sateenkaaren sävyissä -seminaariin Helsingissä -ja samalla toivotamme kaikki lampimästi tervetulleiksi Sateenkaareviin bileisiin juhlistamaan erinomaisesti onnistunutta Sateenkaariparit -hanketta sekä Tasa-arvoista avioliittolakia!

Seksuaalisuus, sukupuolinen identiteetti, parisuhde ja perhe ovat yksilön hyvinvointiin keskeisesti vaikuttavia tekijöitä. Hyvinvoivat perheet ja tyytyväiset parit rakentavat parempaa yhteiskuntaa. Yhdenvertaisuuden periaatteet ja tasa-arvoinen avioliittolaki velvoittavat yhteiskuntaa sekä sosiaalialan järjestöjä tarjoamaan tasa-arvoisia palveluja kaikille.

Ennaltaehkäisevää parisuhdetyötä ja erilaisia parisuhdetta tukevia tapahtumia on toteutettu Suomessa jo 40:n vuoden ajan, mutta sateenkaariparien hyvinvointi on noussut parisuhdetyön piirissä esille vasta 2010-luvulla. Parisuhdekeskus Kataja on tehnyt sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen parisuhteisiin liittyvien erityiskysymysten huomioinnissa pioneerityötä. Kevällä 2017 päättyvän Sateenkaariparit -hankkeen (RAY 2014-2016) myötä on vahvistunut käsitys siitä, että sateenkaariparit tarvitsevat myös omia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille suunnattuja palveluita hakeutuakseen vahvistavien parisuhdepalvelujen pariin.

Sateenkaariparit -hankkeessa on rohkaistu sateenkaaripareja mukaan vertaistoimintaan ja tarjottu mahdollisuuksia osallistua parisuhdetoimintaan. Osallistujien palaute kertoo siitä, että toimintaan on oltu erittäin tyytyväisiä. Sateenkaaripareille suunnatulle vertaistoiminnalle on erityinen tarve, joka on edellyttänyt Sateenkaariparit -hankkeessa myös aktiivista panostusta asenne- ja toimintatapamuutoksiin tähtäävään vaikuttamistyöhön parisuhdetyön ammattilaisten parissa.

Parisuhdekeskus Katajan toiminnanjohtaja Liisa Välilä: “Sateenkaariparit uskaltavat tulla myös parisuhteensa kysymyksin nyt kaapista. Heidän tukemisekseen tarvitsemme ammattilaisille viisasta ja sensitiivistä työotetta ja taitoja kohdata monimuotoisten perheiden todellisuutta.”

Katso Presidentti Tarja Halosen videotervehdys Ammatillisia kohtaamisia sateenkaaren sävyissä -seminaarissa 3.3.2017:

Parisuhdekeskus Katajan Sateenkaariparit -hankkeen yhteistyökumppanit: Sateenkaariperheet ry, Seta ry, Transtukipiste (Setan erillisyksikkö) sekä Setan paikallisjärjestöt: Jyväskylän Seta ry, Lahden Seta ry, Rovaniemen Seta ry, Saimaan Seta ry, Pirkanmaan Seta ry, Helsingin seudun Seta ry ja Mummolaakso ry, Yhteysliike, Helsingin seurakuntayhtymän erityisnuorisotyönkeskus Snellu.

Avainsanat: