Facebook Twitter Instagram Youtube Parisuhdepuhelin

Tukea parisuhteeseen, kun lapsi sairastaa

Parisuhdekeskus Katajan valtakunnallisesta tapahtumakalenterista löydät monenlaista parisuhdetoimintaa eri puolilla Suomea. Voit valita kalenterinäkymään erilaisia suodatuksia, kuten ”erityiskohderyhmä: erityislasten vanhemmat” (linkissä valittu valmiiksi), jolloin näet vain ne tapahtumat, jotka on suunnattu erityistä tukea tarvitsevan lapsen vanhemmille ja saat tilaisuuden tavata samantyyppisessä elämäntilanteessa olevia. Kalenterissa kerrotaan myös aina kunkin tapahtuman järjestäjä ja tarvittaessa ilmoittautumistiedot.

Ajoittain löydät tapahtumistamme myös esimerkiksi Rikasta minua -parisuhdekursseja, jotka on suunnattu nimenomaan erityislasten vanhemmille. Tervetuloa mukaan!

Kuka voi osallistua toimintaan?

Kaikki parisuhdeasioista kiinnostuneet aikuiset, joiden elämässä on mukana pitkäaikaissairas, vammainen tai muutoin erityistä tukea tarvitseva lapsi. Emme edellytä mitään tiettyä diagnoosia ja Sinä määrittelet itse, mitä asioita haluat jakaa muiden kanssa kun osallistut toimintaan. Teemme tiivistä yhteistyötä useiden potilasjärjestöjen kanssa, joten eri tilaisuuksissa on usein koolla juuri tietynlaisessa elämäntilanteessa olevia vanhempia, mutta tapahtumissamme on ovet avoinna ihan kaikille – parisuhdeasioissa yhdistäviä kokemuksia löytyy aina :).

Osa tapahtumista on suunnattu pariskunnille yhdessä – tai koko perheelle, jolloin tapahtumakohtaisissa tiedoissa kerrotaan aina tarkemmin mahdollisen lastenhoidon järjestelyistä.

Miten Perheen parhaaksi -toiminta vaikuttaa?

Perheen parhaaksi -toiminnasta saat iloa perhe-elämään ja jaksamista arkeen. Lapsen pitkäaikaissairaus herättää usein perheenjäsenissä monia tunteita – myös pelkoa, surua, kiukkua, syyllisyyttä tai epävarmuutta. Arjen jatkuva uudelleenorganisointi on väsyttävää ja vaikeuttaa usein tasapuolista vastuunjakoa ja toisten huomioimista. Perheen parhaaksi -toiminnassa voit oppia lisää vuorovaikutustaidoista sekä keinoista vaalia parisuhteen hyvinvointia ja saada vertaistukea.

Parisuhdetoimintaan osallistuminen tuo jaksamista koko perheelle ja ennaltaehkäisee ristiriitoja ja ongelmia.

Kuka järjestää Perheen parhaaksi -toimintaa?

Parisuhdekeskus Kataja vastaa Perheen parhaaksi -toiminnasta. Järjestämme parisuhdetoimintaa eri kohderyhmille sekä kokoamme yhteen Suomen parisuhdetoimintaa järjestävät yhteisöt. Koulutamme parisuhde- ja perhetyön ammattilaisia, järjestöjen henkilöstöä, vapaaehtoisia vertaisohjaajia, sosiaalialan opiskelijoita sekä esimerkiksi kuntien sosiaali- ja terveysalan henkilöstöä. Perheen parhaaksi -toimintaa kehitetämme yhdessä laajan järjestöverkoston kanssa vastaamaan kunkin järjestön jäsenistön erityistarpeita.

Perheen parhaaksi -verkostoon kuuluvat tällä hetkellä ADHD-liitto ry, Crohn ja Colitis ry, Diabetesliitto ry, Jaatinen vammaisperheiden monitoimikeskus, Keliakialiitto ry, Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry, Suomen Reumaliitto ry ja Sydänlapset ja -aikuiset ry.

Haluaisitko lisätietoa?

Tervetuloa piipahtamaan vaikkapa seuraavaan PariAsiaa-kahvilaamme tai voit aina olla meihin suoraan yhteydessä, niin osaamme suositella juuri Sinulle sopivaa tukea, parisuhdekurssia tai tapahtumaa. Parisuhdekursseista löydät lisätietoa myös Parisuhdekurssien ABC:sta.