Kataja - yhteistä elämää

Kuinka voimme auttaa?

Ainutlaatuinen Kataja

Parisuhdekeskus Kataja on maamme ainoa vahvistavaan parisuhdetyöhön keskittynyt poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö. Olemme toimineet jo yli 20 vuotta. Toimintaamme rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskus Stea.

Parisuhdekeskus Kataja auttaa Sinua voimaan hyvin tarjoamalla parisuhdetta vahvistavaa tietoa, toimintaa ja koulutusta.

Valtakunnallinen Kataja

Katajassa kehitetyt toimintamallit, kuten Rikasta minua -parisuhdekurssi, Vuorovaikutustaidot parisuhteessa -kurssi sekä Solmuja suhteessa -kurssi ovat aktiivisessa käytössä ympäri Suomea. Teemme tiivistä järjestöyhteistyötä niin valtakunnallisten kuin alueellistenkin toimijoiden kanssa. Vaikutamme suomalaisten hyvinvointiin myös seurakunta- ja kuntayhteistyön parissa. Verkkopalvelumme tarjoavat monipuolista parisuhteeseen liittyvää asiaa, erilaisia harjoituksia sekä kursseja ja luentoja sinnekin saakka, jonne emme ennätä kasvokkain kahville.

Yhdenvertainen Kataja

Olemme saaneet luoda uraa uurtavaa parisuhdetoimintaa sateenkaaripareille yhteistyökumppaneidemme kanssa 2014-2016 toteutuneen Sateenkaariparit-hankkeen myötä. Toiminta jatkuu sekä Sateenkaariperheet ry:ssä että Katajassa. Kesällä 2017 avautui uusi sateenkaarijärjestöjen yhteinen Perhesuhdekeskus, jonka kanssa toimimme tiiviissä yhteistyössä. Toimintamme yhdenvertaisuudesta huolehtiminen on meille tärkeää arjessa. Teemme aktiivista yhteistyötä myös useiden potilasjärjestöjen kanssa Perheen parhaaksi -toiminnassamme.

Monipuolinen Kataja

Järjestömme visio on parisuhteisiinsa tyytyväiset parit. Tätä kohti kuljemme seuraavin askelin:

  • Koulutamme sosiaali- ja terveysalan henkilöstöä sekä opiskelijoita kohtaamaan parisuhteen kysymyksiä. Koulutusta hyödyntävät kunnat, järjestöt, seurakunnat sekä oppilaitokset.
  • Kehitämme kurssitoimintaa, koulutamme ja työnohjaamme vapaaehtoisia vertaisohjaajia parisuhdekurssien ohjaajiksi ja järjestämme parisuhdekursseja. Kokoamme yhteen tietoa Suomessa järjestettävästä parisuhdetta vahvistavasta toiminnasta – ja toimijoista – ja tuomme parisuhdetyön tarjonnan sekä tarpeen näkyväksi.
  • Luomme luento- ja koulutusmateriaalia ammattilaisten ja vertaisohjaajien käyttöön. Kohtaamme ammattilaisia, vapaaehtoistoimijoita ja parisuhdeasioista kiinnostuneita kun luennoimme ja koulutamme myös itse.
  • Autamme sosiaali- ja terveysalan toimijoita verkostoitumaan koordinoimalla alueellisia verkostoja sekä järjestämällä vuosittain Parisuhdepäivät. Tänä vuonna kutsumme koolle valtakunnalliset parisuhdetyön koulutuspäivät jo 13. kertaa ja avaamme ensi kertaa ovet toiselle koulutuspäivälle sijoittuvaan Parisuhdehuoltamo-tapahtumaan ihan kaikille parisuhdeasioista kiinnostuneille Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi.
  • Viestimme pitkäjänteisesti ja ajassa esille nouseviin asioihin reagoiden parisuhteen voimavarojen merkityksestä ihmisten arjessa ja olemme median käytössä parisuhdeasioihin liittyvässä yhteistyössä.
  • Juttelemme ja kohtaamme myös virtuaalisesti niin Parisuhdeviikolla kuin lukuisissa some-kanavissa eli olemme siellä missä Sinäkin. Visioimme jo etuviisaasti myös tulevia digiaskelia.

Parisuhdekeskus Kataja auttaa Sinua voimaan hyvin tarjoamalla parisuhdetta vahvistavaa tietoa, toimintaa ja koulutusta. Ota rohkeasti yhteyttä.